De gammeltestamentlige salmer i nudansk sammenhæng

Åbent seminar der arrangeres i et samarbejde mellem Afdeling for Teologi - Aarhus Universitet og Bibelselskabet, København. Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig

28.02.2017 | Bente Langballe Kejser

Dato man 29 maj
Tid 10:00 16:30
Sted Auditorium 3, Bygning 1441, Tåsingegade 3, 8000 Aarhus C

De gammeltestamentlige salmer er i flittig brug i gudstjenester og ved kirkelige handlinger. I maj udkommer Salmernes Bog i anledning af reformationsåret i en helt ny oversættelse ved lektor Else Kragelund Holt, sognepræst, ph.d., Mette Behrndtz og forfatter Ida Jessen, og det er den konkrete anledning til seminaret.    

Program

  • 10.00:               Velkomst ved Birgitte Stoklund Larsen
  • 10.05 – 10.50:  Bo Holm: Hvad engen er for koen… Om oversætteren Luther og Salmernes Bog
  • 10.50 – 11.35:  Else Holt: Salmerne som teologisk udfordring i dag
  • 11.35 – 11.45:  Pause
  • 11.45 – 12.30:  Kirstine Helboe Johansen: Salmerne i gudstjenestens ritual 
  • 12.30 – 13.30:  Frokost (i Stakladen eller caféen i Tåsingegade) 
  • 13.30 – 14.15:  Kinga Zeller: Luthers skriftsyn i dag – udfordringer i en (post-)moderne sammenhæng
  • 14.15 – 14.30:  Pause
  • 14.30 – 15.15:  Iben Krogsdal: ”Vor Gud, du mærker vores sorg.” – om at nydigte klassikere
  • 15.15 – 16.30:  Afslutning ved Birgitte Stoklund Larsen og reception i lokale 110, bygning 1441

”Tak – Salmernes Bog på nudansk” udgives af Bibelselskabet, og bogen kan købes til særpris på seminaret.

Seminaret er gratis for ansatte og studerende ved Aarhus Universitet. Tilmelding

For eksterne deltagere er prisen 100,- kr., som dækker kaffe & kage formiddag og eftermiddag. Tilmelding og betaling

Tilmelding senest den 21. maj 2017

 

 

Teologi, Seminar