Det radikalt nye Paulus-perspektiv

Teologisk Forening inviterer til oplæg ved adjunkt Jacob Mortensen:

06.10.2017 | Bente Langballe Kejser

Dato tir 24 okt
Tid 19:00 21:00
Sted Jens Chr. Skous Vej 3, bygning 1453, lokale 131

Jacob Mortensen

De seneste 10-15 år har vi oplevet en ny udvikling inden for Paulus-forskningen. Hvor man tidligere talte om en "klassisk" (luthersk) læsning og et "nyt perspektiv," er der nu også kommet et "radikalt nyt perspektiv" på Paulus. Selvom "det radikalt nye perspektiv" ikke kan siges at være en samlet størrelse, har forskere, der præger denne retning, særligt fokus på Paulus som hedningernes apostel. Nogle går så langt som til at sige, at Paulus stadig selv var praktiserende jøde, og udelukkende henvendte sig til hedninger med et budskab, der kun var for hedninger - ikke jøder. Der er således ingen kritik af hverken jødedommen eller loven i Paulus' breve. I foredraget vil jeg komme med eksempler på de forskellige tilgange og evaluerer styrker og svagheder.

Forelæsning / foredrag, Teologi