Film og Historie - et nyt initiativ for studerende på AU

Dagens tema: Fra omstridt TV-serie til mainstream film?

13.03.2017 | Anja Elley

Dato ons 26 apr
Tid 13:00 16:00
Sted Aarhus Universitet, Jens Chr. Skous Vej, Nobelauditoriet, Bygning 1482, lokale 105

Tema: Fra omstridt TV-serie til mainstream film? (præsenteret af Pelle Oliver Larsen)

I efteråret 2014 rullede en storstilet dansk tv-serie om 1800-tallets slesvigske krige over skærmen – ledsaget af voldsom debat i medierne, som både politikere og historikere tog aktivt del i. Den visuelt særdeles flotte tv-serie blev af historikere kritiseret for både små og store fejl, mens serien fra politisk hold især blev angrebet, fordi den kunne ses som en kritik af nutidens indvandrerpolitik og de seneste års danske militære engagement ude i verden. Tv-serien er nu klippet ned til en spillefilm, der har fået karakter af en langt mere klassisk krigsfilm. Det er denne version vi skal se.

Pelle Oliver Larsen vil præsentere filmen og kort fortælle om dens erindringspolitiske dagsorden og debatten om den oprindelige tv-serie.

Efter filmen vil der være tid til diskussion.

Alle er velkomne.

For nærmere information, kontakt lektor Charlotte Appel, chap@cas.au.dk

Historie og Klassiske Studier