Kirkearkitekturens atmosfærer

Oplæg i Teologisk Forening v. PhD Line Marschner

18.02.2018 | Rikke Bjørn Jensen

Dato fre 04 maj
Tid 14:15 16:15
Sted 415, bygning 1453

Kirkebygninger er oftest arkitektonisk særegne: lyset, hvælvene, bygningsstoffet og de lange bevægelsesforløb giver rummene en særlig karakter. Vi påvirkes indgående af kirkerum, men hvordan? Kan arkitekturen faktisk siges at have selvstændig betydning for, hvad vi tænker og forstår i rummet? En nøgle til at åbne disse spørgsmål kan vi finde i begrebet atmosfære. Med afsæt i dette begreb vil foredraget således belyse arkitekturens ’mekanismer’ og udfolde det synspunkt, at kirkebygninger er instrumenter, der kan stimulere refleksion og potentielt gudserkendelse.

Teologisk Forenings Generalforsamling afholdes umiddelbart efter arrangementet.

Adg. 30,- (60,- for alle Teologisk Forenings arrangementer i semesteret)

Forelæsning / foredrag, Teologi