Nyt internationalt netværk for studier af lokal, organiseret religion – åbning

Prof. Mark Chaves, Duke University, og Prof. Jörg Stolz, Université de Lausanne præsenterer de to ledende internationale studier af menigheder og lokal, organiseret religion, og drøfter betydningen af denne type studier i aktuel religionsforskning. Prof. MSO Ulla Schmidt, Aarhus Universitet, drøfter vigtigheden af sammenlignende menighedsstudier for forskning i teologi og praktisk teologi.

09.03.2018 | Lotte Varnich

Dato ons 14 mar
Tid 10:30 12:00
Sted 415, bygning 1453, Nobelparken

Religion er i stor udstrækning stadig socialt og kollektivt formet, praktiseret og kommunikeret. Og menigheder er én, vigtig social udtryksform for religion. De er derfor helt centrale for hvordan religioner og religiøse traditioner formes og hvilken betydning de har i samfund og kultur. Men hvordan er menigheder organiseret, hvad laver de, og hvordan forholder de sig til det samfund de er en del af? Og hvordan kan vi få en bedre forståelse af kendetegn og betydning af lokal, organiseret religion ved at sammenligne den på tværs af landegrænser og på tværs af religioner og religiøse traditioner? Hvad kan vi f eks lære om folkekirken lokalt ved at sammenligne med menigheder i majoritetskirker i andre lande, eller med menigheder i andre kirker og trossamfund?

Et nyt, internationalt netværk finansieret af en netværksbevilling fra FKK skal nu udvikle modeller og metoder for og gennemføre internationale, komparative og kvantitative studier af menigheder.

I dette arrangement, som markerer åbningen af Consortium for International Surveys of Congregations CISC, fremlægger prof. Mark Chaves, Duke Univ. og Prof. Jörg Stolz, Univ. de Lausanne, begge internationalt ledende religionssociologer, sine studier af lokalt organiseret religion, peger på hvilke centrale tendenser dette viser i udformningen af religion i dag, og drøfter værdien af denne type undersøgelser for at forstå religion og religiøsitet og dens udtryksformer i dag. Prof. MSO Ulla Schmidt, der er leder af netværket, diskuterer betydningen denne type forskning også har for teologi generelt og praktisk teologi specielt.

Afdeling for Teologi, Center for Samtidsreligion CSR, og forskningsprogrammerne for teologi og for religionsvidenskab står også bag arrangementet. 

Åbent for alle - gratis

 

 

CAS, Møde, Religionsvidenskab, Teologi