Åbning af Centre for Urban Network Evolutions

Fredag den 30. januar åbnede det første af Aarhus Universitets tre nye Centers of Excellence.

03.02.2015 | Ulrik Albert Vosgerau

Bestyrelsesformanden for Danmarks Grundforskningsfond, dekanen for Arts og Institut for Kultur og Samfunds institutleder var blandt andet på talerlisten, da mere end 150 medarbejdere og gæster fredag den 30. januar på Moesgaard Museum markerede åbningen af Center for Urban Network Evolutions (UrbNet).

 

High Definition Archaeology

Urbnet er et af 12 nye ”Centers of Exellence,” der skal sætte en international standard for innovativ forskning på baggrund af en bevilling på over en milliard fra Danmarks Grundforskningsfond. UrbNet har således en bevilling på 65 millioner i ryggen, hvilket er et godt udgangspunkt for at gå nye veje i forskningen:

 

”Vi har fået fantastiske vilkår i det nye center. Her vil vi kombinere arkæologiske og historiske tilgange med nyudviklede naturvidenskabelige metoder, og forhåbentligt derigennem rykke ved etablerede kendsgerninger – det er en tilgang vi kalder ”High Definition Archaeology,” sagde UrbNets leder Rubina Raja ved åbningen.

 

En netværksdag

Peter Vuust, som er ankermand for det ene af AU’s to andre kommende Centers of Excellence, stod også i spidsen for det ensemble, der leverede musikken ved åbningen af UrbNet. Med god musik i baggrunden og et glas vin i hånden var rammerne sat for at netværke med de mange fremmødte gæster.    

 

”Vores forskning er tværdisciplinær, og flere af centerets kernemedlemmer er naturvidenskabsfolk. En dag som i dag, er også en lejlighed til styrke dette netværk og sammen glæde os til det forestående samarbejde,” sagde Søren Sindbæk, der er viceleder for UrbNet.

 


BILLEDER FRA ÅBNINGEN 

FOTO: Gitte Tofterup Hansen, Danmarks Grundforskningsfond

Forskning