Arkæologi i top på den internationale QS-rangliste

Aarhus Universitet modtager international anerkendelse på listen QS World University Rankings by Subject 2016. Institut for Kultur og Samfund er repræsenteret med Arkæologi som nr. 40 og med både Historie og Antropologi i top 100.

22.03.2016 | Johanne Vejrup Nielsen

Udgravning ved Alken Enge 2014. Fotograf: Anders Trærup, AU Foto

På ranglisten over fagområder fra QS for 2016 er Institut for Kultur og Samfund repræsenteret med tre fag i top 100. Aarhus Universitet har fået i alt 13 top 100-placeringer.

Arkæologi ligger højt på listen som nr. 40, mens Historie og Antropologi begge ligger i feltet 51-100.

International opmærksomhed på arkæologi

Arkæologi har ikke tidligere været med på denne rangliste som specifikt fagområde, da det tidligere har hørt under området Historie hos QS, og Arkæologi på AU springer nu ind som nr. 40 på listen.

Ifølge Felix Riede, lektor og afdelingsleder for Arkæologi, har afdelingen i en årrække arbejdet målrettet på at ansætte dygtige folk, der kan indhente midler og skrive i internationalt anerkendte tidsskrifter, hvilket kan være en del af forklaringen på den positive opmærksomhed:

”Vi har haft stor succes med eksterne bevillinger, både nationale og internationale. Presset er blevet stort mod at publicere mere og mere strategisk de rette steder og indhente de store eksterne midler, i takt med at vores basisbevillinger bliver reduceret. Men det er også netop de eksterne bevillinger, der gør arbejdet sjovt og giver os råderum til at gøre det vi gerne vil,” siger Felix Riede.

Derudover har afdelingen fokus på interdisciplinære metoder:

”På det seneste har vi arbejdet med en særlig strategisk indsats for naturvidenskabeligt samarbejde. Med den naturvidenskabelige arkæologi (”Archaeological science”) har vi et stærkt fokus på anvendelse af det digitale og it-støttede i forskningen og i formidlingen. Og vi har også udvidet inden for kulturarvsområdet og oprettet den nye uddannelse i Bæredygtig kulturarvsmanagement. Det er et område med internationalt fokus.”


Fakta:

QS (Quacquarelli Symonds) udfører undersøgelser af verdens top-universiteter og udsender ranglister, især henvendt til studerende.

’QS World University Rankings by Subject 2016’ inkluderer i alt 945 institutioner og 42 fagområder. Placeringerne på listen er beregnet ud fra spørgeskemaundersøgelser om fagområdernes omdømme blandt aftagere og internationale forskere, samt citationer og h-index. På humaniora vægtes omdømmet højest, mens citationer og h-index vægtes højere inden for naturvidenskab og sundhedsvidenskab. For at få en ranking på denne QS-liste, skal der være tilknyttet en uddannelse til fagområdet. Fagområderne bygger på tidsskriftskategoriseringer fra Scopus, og et forskelligt antal institutioner er udvalgt til analyse på de forskellige fagområder.

 

Forskning, Arkæologi