Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Empiriværkstedet giver et andet perspektiv på forskningsprojekter

Et ph.d.-kursus på Aarhus Universitet samler deltagere fra uddannelsesinstitutioner i hele Danmark. Kurset er populært, fordi deltagerne får en praksisorienteret sparring på deres projekter, som man ikke finder i andre ph.d.-kurser i Danmark.

24.10.2016 | Ulrik Albert Vosgerau

Empiriværkstedet samler deltagere fra uddannelsesinstitutioner i hele Danmark.

”Man bliver udfordret på sin egen forståelse, og det synes jeg er fedt, fordi det giver andre vinkler end man får i samspillet med sin vejleder.” Anne Bendix Andersen, ph.d.-studerende på Faculty of Health, Aarhus Universitet og ansat ved Center for sygeplejeforskning, Regionshospitalet i Viborg.

”I Empiriværkstedet får jeg bekræftet, at jeg har fat i noget, der er spændende og vigtigt.” Niels Møller, ph.d.-studerende ved DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet og ansat på VIA.

Karen Munk og Jens Thisted er tovholdere på Empiriværkstedet.

I efterårets udgave af ph.d.-kurset ” Empiriværkstedet - kursus i kvalitativ metode” sidder deltagere fra hele landet, der blandt andet forsker i mode, dyrlægepraksis, sygepleje, musik og højskolepædagogik. Deltagernes forskellige baggrunde oplever de selv som en af workshoppens store styrker.

”Det mest givende er, at man går hjem fra Empiriværkstedet med nogle andre vinkler på sit projekt. Vi kommer fra forskellige organisationer, og det betyder, at man bliver udfordret på sin forståelse af, hvordan verden er,” forklarer Anne Bendix Andersen, der er deltager i workshoppen.

Fokus på praksis
Deltagerne på workshoppen får ikke kun sparring på deres eget projekt men oplever også, at de kan spejle sig i de andres projekter. På den måde bliver de udfordret på deres egen forståelse fra flere vinkler, end de får i samspillet med deres vejleder.

”Når jeg hører de andre fremlægge. Når jeg hører, hvordan de indsamler empiri, og hvilke spørgsmål de stiller i deres projekter, overvejer jeg, hvordan det mon ville se ud, hvis jeg prøvede at se det i min egen kontekst - i forhold til mit eget projekt? Det skubber hele tiden mit projekt videre,” fortæller Niels Møller, der også deltager i workshoppen. Det er en kommentar Anne Bendix Andersen kan tilslutte sig.

”Empiriværkstedet giver et helt andet perspektiv på det at arbejde kvalitativt, fordi det netop tager udgangspunkt i det konkrete. Det kan vi så bevæge os rundt om på nogle teoretiske niveauer, hvilket er helt omvendt af det, man får mange andre steder,” fortæller hun.

Ph.d.-kurset, der ikke er et kursus
På workshoppen har alle deltagere mulighed for at fremlægge deres projekt, og det er også en betingelse for at få et kursusbevis. Derudover planlægger underviserne temaer ud fra deltagernes ønsker.

”Nogle vil gerne diskutere videnskabsteori. Nogle har brug for at diskutere etiske eller psykologiske spørgsmål, som deres undersøgelser rejser. Det er alt muligt mellem himmel og jord, der bliver taget op. Jeg tror, det er noget af det, der gør, at deltagerne kommer – at der her er en mulighed for at få sparring på netop deres projekt,” fortæller Jens Thisted, der er filosofilektor og tovholder på Empiriværkstedet sammen med Karen Munk, der er lektor i psykologi.

Den deltager- og praksisorienterede tilgang gør også, at underviserne ikke synes, det er helt dækkende at kalde Empiriværkstedet et kursus.

”Det vi laver er en workshop og ikke et kursus – der er en meget stor forskel. Vi gennemgår ikke slavisk traditioner og metoder inden for kvalitativ forskning, men lader os styre af, hvilke kvalitative projekter folk kommer med. Det pædagogiske princip er, at vi tager de problemer op, som folk sidder med og gerne vil have diskuteret. Der findes ikke noget, der ligner, andre steder i Danmark,” forklarer Karen Munk.

- - - - - - -

Fakta
Empiriværkstedet er et interdisciplinært forum for analyse og diskussion af kvalitative empiriske forskningsprojekter udbudt som ph.d.-kursus på Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.

Undervisningen på Empiriværkstedet er temabaseret og temaerne bliver defineret løbende. Der bliver lagt vægt på, at deltagerne kan fordybe sig i diskussioner af deres eget og andres empiriske materiale.

Grundstenen til Empiriværkstedet blev lagt for ti år siden, da Karen Munk begyndte at udbyde en workshop til studerende i psykologisk metode. I år er Empiriværkstedet blevet formaliseret og udbydes nu gennem det officielle nationale kursuskatalog ”PhD Courses in Denmark.”

Karen Munk og Jens Thisted er tovholdere på workshoppen. Sammen har de skrevet de tre metodebøger:

  • Karen Pallesgaard Munk (2012): Coping – Manual til kvalitativ mikroanalyse.  Aarhus Universitetsforlag.  Bogen er ved at blive oversat til engelsk med støtte fra AUFF.
  • Jane Ege Møller, Søren S. E. Bengtsen & Karen P. Munk (red.) (2015): Metodefetichisme.  Kvalitativ metode på afveje? Aarhus Universitetsforlag. Bogen er udgivet med støtte fra AUFF.
  • Jens Thisted: Forskningsmetode i praksis – Projektorienteret videnskabsteori og forskningsmetodik.  København: Munksgaard Danmark 2010

På Empiriværkstedet underviser endvidere Jane Ege Møller, Anders Kruse Ljungdalh, Søren Smedegaard Bengtsen, der alle har været med på workshoppen, fra før de i sin tid startede deres ph.d. 

Kontakt
Karen Munk, lektor
Personlig hjemmeside

Mail: filkpm@cas.au.dk
Mobil: 20 12 79 96

Jens Thisted, ekstern lektor
Personlig hjemmeside
Mail: jenst@cas.au.dk
Telefon: 87 16 22 48

Talentudvikling