Hvilken fremtid?

På Institut for Kultur og Samfund præsenterer ”The Futures Lecture Series” to gange årligt verdensnavne inden for human- og socialvidenskaberne. Den 25. oktober gæster den amerikanske professor Karen Barad instituttet.

04.10.2016 | Ulrik Albert Vosgerau

Den amerikanske professor Karen Barad er oprindeligt uddannet i teoretisk fysik, men hun er blevet et stort navn inden for socialvidenskab og humaniora ved at bruge dette udgangspunkt i sin nyskabende tilgang til kulturteori. Hun bliver betragtet som en central teoretiker inden for nymaterielle teorier, og hun står blandt andet bag begreber som ”agentiel realisme” og ”intra-action”. I dag bruges hendes forskning i en lang række forskningsfelter – fx studier af køn, ledelse, mobning, medier og til metodeovervejelser.

I efterårets Futures-forelæsning med titlen ” Troubling Time/s, Undoing the Future”, udforsker Karen Barad, hvordan vi bør forstå vores sam- og fremtid ud fra sin banebrydende sammentænkning af kvantefysik og kulturteori.

Se videointroduktion til Karen Barad med Andreas Roepstorff, der er vært ved arrangementet:


Fakta
Karen Barad er professor ved  University of California i Santa Cruz. Hun er forfatter til bogen “Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning” (Duke University Press, 2007) og en central ny tænker inden filosofi, videnskabsteori, poststrukturalistisk teori og kønsteori.

Videnudveksling