Leg som forskningsfelt

Kreativitet, engagement og livslang læring er tre nøgleord for PLAYTrack, et nyt forskningsprojekt ved Interacting Minds Centret på Aarhus Universitet. Projektet er finansieret af LEGO Fonden, der har lagt 12 millioner i samarbejdet. De næste fem år vil Interacting Minds Centret arbejde tæt sammen med LEGO Fonden i udviklingen af helt nye metoder til at undersøge og dokumentere, hvordan leg understøtter læring.

26.04.2016 | Anja Kjærgaard

”Leg er en helt central del af menneskeligt samvær. Arkæologiske fund og historiske vidnesbyrd fortæller os, at leg har eksisteret til alle tider og i alle samfund. Alt tyder med andre ord på, at leg er vigtig for mennesker og udvikling af vores civilisation, men vi savner viden om, hvad den egentlig gør for vores udvikling og vores udvekslinger med hinanden. Det er det, der gør leg til et interessant forskningsfelt”, siger Andreas Roepstorff, leder af Interacting Minds Centret.

“LEGO Fonden ønsker at undersøge, hvad der karakteriserer leg, og hvordan leg understøtter børns læring og kompetencer. Interacting Minds Centre er interessante i den forbindelse, fordi de har opbygget et unikt, tværdisciplinært og internationalt forskningsmiljø inden for eksperimentelle studier af menneskelige interaktioner, ” siger Global Head of Research i LEGO Fonden, Bo Stjerne Thomsen.

Model for samarbejde mellem fond, universitet, og den private sektor
PLAYTrack vil indgå et tæt samarbejde med LEGO Fondens internationale netværk af forskere og programmer. Samtidig understøtter PlayTrack et nyt Play User Lab i Billund, hvor små og mellemstore virksomheder inden for leg, læring og kreativitet får mulighed for at udvikle sig i et stærkt fagligt miljø. Play User Lab er drevet af Capital of Children, og Kolding Designskole faciliterer de kreative processer i projektet.

”PLAYTrack håber at bidrage til udviklingen af miljøet omkring Play User Lab, og vi ser frem til at indgå i en vidensudveksling med virksomheder i feltet. Mødet mellem metode, teori og virkelige kreative processer i samspil med børn er en spændende og ny opgave for os som forskningsinstitution, ” siger Andreas Roepstorff. 

Om LEGO Fonden
LEGO Fonden ønsker at skabe en ny tilgang til læring og børns udvikling, hvor legen indgår som et centralt element. Fondens vigtigste opgave er derfor at skabe en forståelse for, hvor vigtig leg er og hvor meget læring, der sker gennem leg. Målet er, at forældre, lærere og uddannelsessystemer støttes i at anvende leg som katalysator for at skabe læring af høj kvalitet for millioner af børn verden over. Se www.legofoundation.com

Om Interacting Minds Centre
Interacting Minds Centret er et tværfagligt forskningsmiljø ved Aarhus Universitet med ca. 40 forskere tilknyttet. Forskerne, der har vidt forskellige faglige baggrunde, er forenet om at blive klogere på samspillet mellem mennesker, og at arbejde på tværs af skel mellem fag og traditioner. se imc.au.dk.

For yderligere information kontakt

Andreas Roepstorff, Professor og centerleder, Interacting Minds Centre. M: 2636 2772. Mail: andreas.roepstorff@cas.au.dk

Christine Højlund Andersen, Communication Manager, LEGO Fonden. M 7950 4902, 52342570. Mail: christine.hoejlund.andersen@LEGO.com.

 

 

Bevillinger, Forskning