Milliondonation til forskning i enlige ældre mænd

Velux Fonden og Fonden Ensomme Gamles Værn har netop bevilget midler til et forskningsprojekt med titlen ”Enlige gamle mænd: livskvalitet, maskulinitet og sundhed.” Enlige, kortuddannede, ældre mænd tilhører den samfundsgruppe, som vejer tungest i statistikken over ulighed i sundhed.

02.06.2015 | arts kommunikation

Hvilke forventninger har disse mænd til deres alderdom? Hvad ser de som ”det gode liv”? Og hvordan hænger det sammen med deres hverdagsliv og livskvalitet?

 

Det er nogle af de spørgsmål, et nyt forskningsprojekt fra VIA University College og Aarhus Universitet vil forsøge at finde svar på. Det treårige projekt har fået bevilget 2.271.120 kroner fra Velux Fonden og 177.600 kroner fra Fonden Ensomme Gamles Værn.

 

Sundhed, trivsel og maskulinitet

”Formålet er at skabe viden om enlige, kortuddannede, ældre mænds hverdagsliv. Det ved man ikke ret meget om.  Denne viden skal bl.a. bruges til at undersøge, hvilke muligheder der er for at forbedre livskvaliteten for denne gruppe mænd,” siger projektleder og lektor ved Aarhus Universitet Karen Pallesgaard Munk, der er forskningsleder på forskningscenteret VIA Aldring & Demens.

 

Som landets største professionshøjskole, der bl.a. uddanner en stor del af danske sygeplejersker, fysioterapeuter og socialrådgivere, spiller VIA University College en stor rolle i forhold til arbejdet med udsatte grupper.

 

Ensomme mænd er en overset gruppe

Forsknings- og udviklingschef i VIA Sundhed, Lars Peter Bech Kjeldsen, er glad for bevillingen af midler til forskning i en gruppe, der ofte bliver overset.

 

”Begge fonde fortjener stor ros for at være med til at rette op på den skævhed i socialforskningen og for at anerkende den rolle, uddannelsesinstitutioner som VIA spiller i forhold til sundhedsprofessionelles arbejde med udsatte grupper,” siger Lars Peter Bech Kjeldsen.

 

I løbet af de næste tre år skal projektet forsøge at udvikle modeller for, hvordan bl.a. kommunerne kan arbejde med at forbedre enlige ældre mænds livskvalitet og sundhed.

 

For yderligere information:

Projektleder Karen Pallesgaard Munk, lektor, ph.d. Aarhus Universitet og VIA University College. T: 20 12 79 96,  E: kapm@via.dk

Bevillinger