Millioner til forskning i menneskets interaktion med robotter

Johanna Seibt har modtaget en Semper Ardens-bevilling fra Carlsbergfondet på 15. mio., der skal udvikle en ansvarlig social robotteknologi.

12.05.2016 | Ulrik Albert Vosgerau

Johanna Seibt

‘Social robotteknologi’ er en ny retning inden for robotforskning i det 21. århundrede, der vil skabe maskiner med social intelligens. Lykkes det, vil det medføre en ny teknologisk revolution med markante socioøkonomiske og sociokulturelle forandringer. Derfor er der brug for at forske i, hvordan man håndterer den nye teknologi ansvarligt. 

”‘Sociale robotter’ er designet til at interagere med mennesker og i udseendende og opførsel præsentere sig som intelligente og sociale. Hvis vi begynder at interagere med sociale robotter overalt, på arbejde og i hjemmet, vil det højst sandsynligt føre til sociokulturelle forandringer. Derfor er det vigtigt at investere forskningsmidler i at integrere humanistisk forskning allerede i de sociale robotters designfase. Det skal sikre, at deres anvendelse lever op til eller måske ligefrem forstærker etiske og kulturelle værdier, som vi ønsker at bevare. Ideen er at sociokulturelle præferencer skal drive udviklingen af sociale robotters anvendelse,” forklarer Johanna Seibt, der er professor MSO ved Aarhus Universitet og leder af projektet.

Projektet vil udvikle en ny tilgang betegnet ”Integrative Social Robotics" (ISR),der systematisk kombinerer forskning i social robotteknologi med humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning, og som skal anvendes allerede i udviklingsfasen af nye sociale robotter.


Fakta

Projektet med titlen ”What Social Robots Can and Should Do—Towards Integrated Social Robotics” skal skabe et nyt paradigme for, hvordan man regulerer sociale robotter og deres anvendelse. Ved at integrere robotteknologisk forskning med empirisk og konceptuel forskning forankret i humaniora og samfundsvidenskaberne vil projektet udarbejde det metodologiske fundament, der kan gøre det muligt at udvikle ansvarlig social robotteknologi.

Projektet skal vise brugbarheden af den nye metode ved at designe og teste flere forskellige anvendelsesmuligheder, der fremmer sociokulturelle værdier og normer som retfærdighed, autenticitet, handlefrihed og kreativ selvrealisering.

Kontakt
Johanna Seibt, Professor MSO
Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
Mail: filseibt@cas.au.dk
Telefon: 87162245

Marco Nørskov, Adjunkt
Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
Mail. filmanp@cas.au.dk
Telefon: 87162821

Bevillinger, Filosofi og Idéhistorie