Mindeord for Morten Raffnsøe-Møller

Efter længerevarende sygdom døde vores gode kollega, lektor Morten Raffnsøe-Møller, i onsdags – alt for tidligt i en alder af 56 år.

18.05.2018 | Camilla Dimke

Morten Raffnsøe-Møller var lektor i social- og politisk filosofi ved Afdeling for Filosofi og Idéhistorie på IKS siden 2001. Det var dog ikke uden videre klart, at det var filosofien, han skulle fordybe sig i. Efter at have fået studenterhuen fra Tønder Gymnasium læste Morten matematik og statistik – hver især afsluttet med det, som dengang hed en bifagseksamen – for først derefter at skifte til filosofien. Han blev cand.mag. i filosofi på Aarhus Universitet i 1990. I sin tid som ph.d.-stipendiat fik han tildelt et Fulbright Scholarship til et studieophold på den renommerede New School for Social Research in New York, hvor han fik Agnes Heller og Richard Bernstein som sine vejledere. Hjemme i Århus igen var han som amanuensis i en årrække tilknyttet uddannelses- og forskningsinitiativet 'Humanøkologi og miljølære' under regi af Center for Sundhed, Menneske og Kultur. I 1997 forsvarede han sin ph.d.-afhandling om Jürgen Habermas, "Practical Reason and Democratic Sittlichkeit" på Aarhus Universitet og blev adjunkt på Institut for Filosofi samme sted.

Det filosofiske grundlag for det moderne demokratiske samfund blev ved med at være centrum for Mortens forskning, og blev yderligere udforsket bl.a. via et længere ophold i Frankfurt i 2000 hos Axel Honneth og den såkaldte 3. generation af Frankfurterskolen. I en gestus, som han selv en gang kaldte for en 'critical appraisal', påpegede Morten i sine efterfølgende publikationer, med afsæt i særlig Charles Taylors hermeneutiske antropologi, de blinde pletter hos såvel liberalistiske politiske teorier (især John Rawls) såvel som i den kritiske teori (især Habermas og Honneth).

Mortens pointe var, at det er en kortslutning at hævde eller tro, at betingelserne for individuel frihed kan afkobles fra en forståelse af social retfærdighed og menneskets vilkår.

Da det Humanistiske Fakultet i 2004 fik en ny struktur, blev Morten den første institutleder på det dengang nydannede Institut for Filosofi og Idéhistorie. I de mere end fem år på posten viste Morten sit talent som leder og diplomat både indadtil (i forhold til to selvstændige, ret så forskellige og i hvert fald selvbevidste fagligheder) og udadtil (i forhold til et fakultet under ombygning). I disse år opnåede han den højeste respekt blandt sine kollegaer på tværs af fakultetet og formåede desuden at moderere processen, der førte til at idéhistorie og filosofi blev til spirende, alsidige og åbne forskningsmiljøer med stærke og attraktive uddannelser.

I en periode fungerede han som leder for ph.d.-programmet for teologi, filosofi og idéhistorie, men afgav posten, da han i 2014 blev udpeget som medlem af Det Frie Forskningsråd under sektionen Kultur og Kommunikation (FKK), sidst i funktionen som rådets næstformand. Fra 2011 – 2015 var Morten i styregruppen for det nationale interdisciplinære forskningsprojekt 'HUMAN - Den Humane Vending' (finansieret af Velux).

 Når man kendte Morten, var man aldrig i tvivl om hans integritet, hans personlige og saglige loyalitet og hans menneskelige varme. Han var en eftertragtet vejleder for mange studerende, inkl. ph.d.-studerende. Vi savner hans filosofiske og politiske dømmekraft, hans humor og hans sans for det store billede i det daglige, detailstyrede trummerum. Morten kunne bygge bro, lytte og vise vej; han kunne formulere det væsentlige, når det gælder, både i universitetets andedam som i det virkelige liv. Mortens forskning kredsede blandt mange andre ting om autenticitet og anerkendelse. Evner som Morten selv personificerede i allerhøjeste grad.

Æret være hans minde.

Bisættelsen finder sted onsdag d. 23. maj kl. 13.30 på Nordre Kirkegård.


Skrevet af afdelingsleder Thomas Schwarz Wentzer

Navne , Filosofi og Idéhistorie