Prisbelønnet norsk samfundsdebattør gæster Aarhus Universitet

På Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet blev der sidste år lanceret en ny forelæsningsrække – ”The Futures Lecture Series”, der to gange årligt præsenterer verdensnavne inden for human- og socialvidenskaberne. Den 29. okt. gæster prisbelønnet norsk socialantropolog og samfundsdebattør, Thomas Hylland Eriksen, instituttet.

20.10.2015 | Anja Kjærgaard

Thomas Hylland Eriksen er professor ved Socialantropologisk Institut på Oslo Universitet og en af sin generations mest produktive socialantropologer. Han er anerkendt over hele verden for sin forskning i globalisering og har skrevet en lang række bøger, som er oversat til over 30 sprog. Han er ligeledes kendt som en meget engageret samfundsdebattør og har på grund af sit store samfundsengagement modtaget Norges forskningsråds formidlingspris.

”Mange, både forskere, journalister og andre, skriver om globalisering. Men de fleste af dem har et makroperspektiv. De ser altså det store billede, men går ofte glip af detaljerne. De er som en mand i en helikopter, der kredser over hele kloden med en kikkert og telelinse og kan gøre rede for globale tendenser og forskelle mellem lande og regioner, men befinder sig normalt for langt væk fra almindelige menneskers tilværelse til at kunne sige noget konkret om de forandringer, der opleves og forstås af dig og mig. Og så er der noget væsentligt, der mangler,” skrev Thomas Hylland Eriksen sidste år i et indlæg i Aftenposten i en serie om socialantropologi - og tilføjede, at det, socialantropologien kan, er at studere lokale reaktioner på hurtige samfundsændringer og derefter sætte dem i relation til globale processer. Og det er præcis det, han gør og har gjort i sit seneste forskningsprojekt: ”Overheating: The Three Crises of Globalisation". Et projekt, hvor han identificerer tre centrale kriser inden for økonomi, miljø og identitet – skabt af globaliseringen. Og netop det tema bliver omdrejningspunktet for hans forelæsning i Aarhus.

De tre største udfordringer

Den norske socialantropolog introduceres på dagen af professor (MSO) Nils Bubandt fra Aarhus Universitet, der også er antropolog, og om dagens forelæser siger:

”Thomas Hylland Eriksen mener, at humaniora generelt og antropologi i særdeleshed bør engagere sig meget mere i samfundsdebatten omkring de udfordringer, vi som samfund står over for. Hans forelæsning handler således også om de måske tre største udfordringer, vi står overfor, og som han mener, der kan udtrykkes i en fysisk metafor om ”overophedning”. Han mener, vi nu står overfor tre typer af tilstandsforandringer – en overophedning af klimaet, en overophedning af økonomien og en overophedning af identiteten - og de tre ting faktisk er karakteriseret ved samme type af ukontrollabel acceleration.”

Man får med andre ord på dagen et bud på, hvad det vil sige at være menneske i begyndelsen af det 21.århundrede. Spørgsmål, der vil rejse sig, er måske, om der findes en alternativ vej mellem vækst og bæredygtighed? Kan og skal kloden køles ned (for nu at blive inden for metaforen)? Og kan og skal vi som mennesker skynde os langsommere?

Om forelæsningen:

Thomas Hylland Eriksen vil blive introduceret af Professor MSO Nils Bubandt, der også leder den efterfølgende debat med ekspertpanel og publikum. Panelet består af Gorm Harste, der er lektor i statskundskab og Mikkel Thorup, der er lektor i idehistorie.

Læs mere om arrangementet


Kontaktinformation:

Nils Ole Bubandt

mail: bubandt@cas.au.dk

Fastnet: 87162116

Mobil: 60940266

Forskning