Professor Andreas Roepstorff modtager prestigefuld pris

En af Carlsbergfondets to store forskningspriser er tildelt professor, MSO, Andreas Roepstorff. Han er leder af forskningscentret Interacting Minds på Aarhus Universitet og får prisen for sin tværvidenskabelige forskning i menneskers kultur og biologi.

03.09.2015 | Anja Kjærgaard

H.K.H. Kronprinsesse Mary forestod onsdag overrækkelsen af Carlsbergfondets Forskningspriser 2015 på Ny Carlsberg Glyptotek. Carlsbergfondets bestyrelsesformand, professor, dr. scient. Flemming Besenbacher, holdt tale til prismodtagerne, Andreas Roepstorff og Jens Kehlet Nørskov, og understregede heri behovet for, at dansk forskning rækker ud i verden:

”Det er takket være fremragende forskere som Jens Nørskov og Andreas Roepstorff, at Danmark er en international interessant samarbejdspartner inden for forskning”, sagde Flemming Besenbacher.

Prisen uddeles til to forskere efter indstilling fra Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Hver pris er på én million kroner, heraf er 250.000 kr. en personlig hædersbevisning og 750.000 kr. støtte til et forskningsprojekt.

”Det er en meget stor ære at modtage Carlsbergfondets Forskningspris, og det fylder en med glæde og ydmyghed. Det er også en vigtig anerkendelse af det unikke interdisciplinære forskningsmiljø, der er opstået på Aarhus Universitet. Prisen skaber et frirum til at fremdyrke nye, spæde forskningsfelter, og det er et fantastisk privilegium, lød det fra prismodtager Andreas Roepstorff.

”Det er en meget stor ære at modtage Carlsbergfondets Forskningspris, og det fylder en med glæde og ydmyghed. Det er også en vigtig anerkendelse af det unikke interdisciplinære forskningsmiljø, der er opstået på Aarhus Universitet. Prisen skaber et frirum til at fremdyrke nye, spæde forskningsfelter, og det er et fantastisk privilegium, lød det fra prismodtager Andreas Roepstorff.

Forskningsmæssig fornyelse                        

Roepstorff forsker i krydsfeltet mellem antropologi, neurovidenskab og kognitionsforskning og har inden for de seneste år publiceret mere end 100 artikler og skabt forskningsmæssig fornyelse gennem egne bidrag og ved at bringe forskere fra forskellige fagdiscipliner sammen på Interacting Minds Centre (IMC).

IMC skaber ny viden om, hvad der sker med mennesker, når de interagerer med hinanden. Centeret har ca. 40 forskere fra en bred vifte af fagligheder tilknyttet. Selv om forskerne, der er tilknyttet centeret, har vidt forskellige faglige baggrunde, har de det til fælles, at de er nysgerrige og åbne for at nedbryde traditionelle faggrænser og ønsker at samarbejde på tværs af forskningsdiscipliner for at blive klogere på samspillet mellem mennesker.


Fakta om forskningsprisen

Carlsbergfondets Forskningspris blev indstiftet i 2011 i anledning af 200-årsdagen for Fondets grundlægger J.C. Jacobsen. Prisen uddeles til to forskere efter indstilling fra Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Hver pris er på én million kroner, heraf er 250.000 kr. en personlig hædersbevisning og 750.000 kr. støtte til et forskningsprojekt.

Carlsbergfondets Forskningspris har som formål at yde støtte til to aktive forskere i ind- eller udland, der har bidraget afgørende til grundforskningen, og som nyder stor videnskabelig anerkendelse. Priserne skal opmuntre til yderligere forskning og kan bruges efter behov til udlandsophold, feltarbejde, indkøb af udstyr eller løn til videnskabelig assistance.


 

Yderligere information

Prismodtagerens takketale ved prisoverrækkelsen
Takketale på Ny Carlsberg Glyptotek, 2. september 2015

Film om prismodtageren og hans forskning
Filmportræt i forbindelse med prisen

Interview med Andreas Roepstorff
Experimental anthropology in the making: a conversation with Andreas Roepstorff

Omtale af Interacting Minds Centre
An interactive mind

Portræt af Andreas Roepstorff
Kan du løse en professorterning?


Kontakt

Professor Andreas Roepstorff
Telefon: 8716 2124
Mobil: 2636 2772
Mail: etnoroep@hum.au.dk

Priser, Antropologi, Interacting minds