Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Seks nye professorudnævnelser

To MSO-udnævnelser og fire professorudnævnelser på Institut for Kultur og Samfund.

20.03.2019 | Anja Kjærgaard

De forsker i alt fra global sundhed over "robophilosophy" til betingelser for rationel overbevisning. Fælles for dem er, at de netop er udnævnt til professorer på Institut for Kultur og Samfund. Læs mere om deres forskningsfelt her, og hvad de er ansat til at fremme.


Johanna Seibt
Professor i Filosofi
Mail: filseibt@cas.au.dk
Tlf: +45 87162245 

Hvilket område er du ansat til at fremme?
- Jeg har været med til at definere et nyt interdisciplinært forskningsfelt inden for filosofi: ”robophilosophy”og koordinerer for tiden et tværfagligt forskerhold, der undersøger menneskelige interaktioner med sociale robotter. Og så arbejder jeg videre med den nye procesbaserede teori, jeg har defineret - en ny teoretisk ramme, der også anvendes i mit arbejde inden for teknologifilosofi.

CV
Johanna Seibt har studeret filosofi ved the Ludwig-Maximilians University of Munich. Hun tog sin ph.d. i filosofi ved the University of Pittsburgh. Herefter var hun tilknyttet University of Texas og University of Konstanz, inden hun i 1999 flyttede til Aarhus, hvor hun arbejdede som ekstern lektor, indtil hun i 2007 blev ansat som lektor i filosofi.  I 2016 blev hun udnævnt til professor MSO og i 2019 professor ved filosofi på Institut for Kultur og Samfund.

Tiltrædelsesforelæsning:
"General Process Theory - Metaphysics to GO".


Lotte Meinert
Professor i antropologi
Mail: lotte.meinert@cas.au.dk

Hvilket område er du ansat til at fremme?
Min forskning centrerer sig om felterne global sundhed, menneskelig sikkerhed, temporalitet og livsfaser. Min empiriske forskning foregår i Uganda og er ofte teoretisk inspireret af kritisk fænomenologi. Jeg koordinerer for tiden EU projektet ANTHUSIA (Anthropology of Human Security in Africa) med 16 PhD studerende. Og jeg leder et internationalt forskningshold, der undersøger forestillinger om køn og parforhold i fremtidens Uganda (IMAGENU).  

CV
Lotte Meinert har studeret etnografi ved Aarhus Universitet og har sin PhD i antropologi fra Københavns Universitet. I 2003 blev hun ansat som adjunkt på antropologi ved AU, i 2006 fik hun et lektorat, og i 2012 blev hun udnævnt som professor MSO. I 2013-2015 var hun gæsteforsker på Johns Hopkins University og underviste som gæsteprofessor på George Washington University. I 2019 blev hun udnævnt som Professor ved antropologi på Institut for Kultur og Samfund.
 
Tiltrædelsesforelæsning: The Radically Social: Towards a Relational Ontology.

Asbjørn Steglich-Petersen
Professor i filosofi
Mail: filasp@cas.au.dk
Mobil: +45 6171 8439

Hvilket område er du ansat til at fremme?
Mine interesser spænder vidt, men min aktuelle forskning kredser især om at forstå betingelserne for rationel overbevisning: Hvornår er det rationelt at være overbevist om noget (f.eks. at det er onsdag; at klimaforandringerne er menneskeskabte; at der findes en Gud)? Afhænger det alene af den tilgængelige evidens, og i så fald hvordan? Eller kan f.eks. praktiske hensyn også spille en rolle? Jeg er især interesseret i betydningen af sociale kontekster for rationel overbevisning – hvordan bør vi f.eks. reagere, når vi møder uenighed fra tilsyneladende rationelle og velinformerede samtalepartnere? Og hvordan påvirker sociale informationsteknologier vores muligheder for at danne rationelle overbevisninger?

CV
BA (2001) og cand.mag. (2003) i filosofi ved Aarhus Universitet; M.Phil (2004) og ph.d. (2008) i filosofi ved Cambridge University som Gates Scholar. Siden 2007 ansat på Aarhus Universitet. Priser som Ung Eliteforsker (2009) og DFF-Forskningsleder (2012). Doktordisputats (dr.phil) ved Aarhus Universitet (2018).

Tiltrædelsesforelæsning:
”At tro mod bedre vidende”.


Somogy Varga
Professor i filosofi
Mail: varga@cas.au.dk
Mobil: +1-901-462-475

Hvilket område er du ansat til at fremme?
Indenfor de seneste år har jeg arbejdet med forskellige problemstillinger inden for filosofi og sundhed, med hovedinteresse i spørgsmål om videnskabelig klassifikation, ekspertviden, og pluralisme. Jeg har samarbejdet med læger, psykiatere og psykologer, og er pt. involveret i et tværvidenskabeligt projekt om kognition og respiration. Derudover har jeg også beskæftiget mig med kognitionsforskning, moralpsykologi, og socialfilosofi i bred forstand. Min nye bog Scaffolded Minds (MIT Press) udkommer i August 2019.

CV
Somogy Varga har læst kulturvidenskab og filosofi på Københavns Universitet og Universität zu Köln, og musik (jazz) på Conservatoire National de Région de Nice og Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Han tog sin ph.d. i filosofi i 2009 ved Goethe Universität Frankfurt am Main, hvor han også arbejdede på Institut für Sozialforschung. I perioden 2009-2012 arbejdede han som postdoc på Institute of Cognitive Science, Universität Osnabrück. I 2012 blev han ansat på University of Memphis som assistant professor og faculty affiliate på Institute for Intelligent Systems. I 2015 blev han associate professor ved University of Memphis og affiliated research professor, Andres Bello National University. I 2019 blev han udnævnt professor i filosofi på Institut for Kultur og Samfund, AU.


Mikkel Rytter
Professor MSO i antropologi Mail: mikkel.rytter@cas.au.dk
Mobil: +45 2514 9892

Hvilket område er du ansat til at fremme?
Jeg har i en årrække arbejdet med forskellige problemstillinger indenfor migrations- og integrationsforskningen herunder bl.a. transnationale familienetværker, ægteskabsmigration, infrastrukturer i globale religiøse Sufi-grupper, håndteringen af aldring og alderdom blandt indvandrere i Danmark og de senere år også med presserende udfordringer og problematikker knyttet til den såkaldte flygtningekrise. Med mit MSO professorat skal jeg forsætte med at op- og udbygge dette forskningsfelt indenfor antropologien, samt arbejde på at styrke denne forskning på fakultetsniveau i regi af det nye interdisciplinære Center for Migration and Integration research, Aarhus University (MIAU).

CV
Mikkel Rytter har sin ph.d. grad fra antropologi ved Københavns Universitet. Han har tidligere arbejdet ved Dansk folkemindesamling og Akademiet for Migrationsforskning i Danmark ved Aalborg Universitet inden han i 2010 kom til Aarhus Universitet som del af FKK-projektet ’Sufism and Transnational Spirituality’. Han blev ansat som lektor ved afdeling for antropologi på i 2013 og er pr. 1. marts 2019 udnævnt til professor MSO ved afdeling for antropologi på Institut for Kultur og Samfund.

Tiltrædelsesforelæsning
”Who cares?: Precarious inclusion and migration research in an unsettled world”.


Thomas Schwarz-Wentzer
Professor MSO i filosofi
Mail: filts@cas.au.dk

Hvilket område er du ansat til at fremme?

”I krydsfeltet mellem 'environmental humanities' og 'filosofisk antropologi' vil jeg undersøge mulighederne for en tidsvarende humanisme. Proklamationen af det antropocæne tidsalder fordrer, at vi redefinerer menneskets geohistoriske og økopolitiske position, som ikke mindst vedrører vores ansvar og responsivitet overfor nuværende såvel som fremtidige, humane såvel som non-humane livsformer. Mit forskningsområde vil således være Philosophy of the Anthropocene.” 

CV

TSW (f. 1966) har læst filosofi, statskundskab og nationaløkonomi ved RWTH Aachen og ved Universität Tübingen, hvor han fik sin ph.d. i 1995 med en afhandling om Walter Benjamins messianske hermeneutik. Han blev adjunkt i 1996 og lektor i 1999 i filosofi ved Aarhus Universitet. 

Forskning