Stor byarkæologisk undersøgelse af Ribe

Carlsbergfondet har bevilliget 15,5 mio. til et arkæologisk udgravningsprojekt ledet af Søren Sindbæk, der skal sikre Ribes ældste kulturarv.

12.05.2016 | Ulrik Albert Vosgerau

Søren Sindbæk

Ribe gemmer på en af de vigtigste arkæologiske kilder til Europas historie imellem folkevandringstiden og middelalderen. Fra slutningen af 600-tallet voksede Ribe frem som et knudepunkt for maritime netværk, der gennem udveksling af varer og kultur knyttede verden sammen på nye måder fra Nordnorge til Middelhavsverdenen og Mellemøsten.

”Det ældste Ribes arkæologi er exceptionelt velbevaret i tykke kulturlag med et stort materiale af genstande, håndværksspor og andre levn. Som kilde til Nordeuropas urbanisering og tidlige markedsudveksling er Ribes arkæologi i særklasse. Derfor er vi meget glade for at have fået en bevilling fra Carlsbergfondet, der gør det muligt at sikre et unikt stykke kulturarv for eftertiden,” forklarer Søren Sindbæk, der er arkæolog ved Aarhus Universitet og leder af projektet.

Som Nordens ældste by var Ribe brændpunkt for en verden i forandring på tærsklen til vikingetidens maritime ekspansion. På trods af det har Ribes ældste forhistorie kun været genstand for arealmæssigt små eller metodisk utilstrækkelige udgravninger.


Fakta

Projektet med titlen ” Nordens emporium: Netværkets arkæologi i det ældste Ribe” skal gennemføre en totaludgravning af mere end 100 kvm kulturlag i en central del af det ældste Ribe. Derigennem skal projektet løfte en hovedopgave i europæisk arkæologi og redde et repræsentativt udsnit af en unik arkæologisk kulturarv.

Samtidig vil projektet sætte en ny videnskabelig standard for byarkæologiske undersøgelser gennem udvikling og praktisk implementering af High Definition feltmetoder, hvor man inddrager geokemisk elementanalyse, mikromorfologi og dynamiske, elektroniske dokumentationsmetoder i udgravningsprocessen.

Udgravningen gennemføres i tæt samarbejde med Sydvestjyske Museer, der varetager det antikvariske ansvar for Ribes arkæologi.

Kontakt
Søren Sindbæk, Professor MSO
Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
Mail: farksms@cas.au.dk
Telefon: 87162331
Mobil:  40878334

Bevillinger, Arkæologi