To AU-arkæologer får Sapere Aude-bevillinger

Hvad kan vi lære af Europas geokulturelle arv? Og hvor kom bronzen fra i Bronzealderen? Det er spørgsmål som arkæologer fra Aarhus Universitet har fået bevillinger fra Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-program til at besvare.

13.06.2016 | Ulrik Albert Vosgerau

Felix Riede har modtaget kr. 6.926.238,- til at undersøge, hvordan Europas geokulturelle arv kan være med til at give svar på fremtidens miljømæssige udfordringer. Projektet tager udgangspunkt i et 13.000 år gammelt udbrud af Laacher See-vulkanen i Tyskland, der kan betegnes som Europas sidste virkelig store naturkatastrofe.  Projekt vil lave en ny og grundlæggende geokulturel analyse af udbruddets konsekvenser med særligt fokus på områder som Danmark, der ligger langt væk fra selve vulkanen. Analysen skal danne grundlag for en nytænkende forskningsformidling, der skal vise den brede offentlighed, hvordan en dybere forståelse af forhistoriske naturkatastrofer kan gøre os klogere på samtidens og fremtidens miljømæssige udfordringer.

Heide Wrobel Nørgaard har modtaget kr. 144.000 til et studie af Isotoper, metallernes fingeraftryk i Bronzealderen.  Projektet kan bruges til at rekonstruerer de handelsruter, der forsynede den tidlige Bronzealder i Skandinavien med råmateriale. Det vil kunne ændre vores viden om samfundets sociale organisation og deres netværk, og skift i netværkets orientering, og en skiftende handelsrute, vil derudover kunne forklare de sociale forskelle, som opstår i den yngre bronzealder.

Bevillinger, Arkæologi, Materials, Culture and Heritage