To forskertalenter på Institut for Kultur og Samfund modtager Sapere Aude-bevillinger

Forhistorisk arkæolog Mette Løvschal og idehistoriker Bue Rübner Hansen er begge blevet tildelt en halv million kroner fra Det Frie Forskningsråds talentprogram Sapere Aude.

14.12.2015 | Ulrik Albert Vosgerau

Som de eneste humanistiske forskere er Mette Løvschal og Bue Rübner Hansen hver blevet tildelt en halv million kroner oven i deres postdoc-bevilling fra Det Frie Forskningsråd. Det prestigefyldte Sapere Aude-talentprogram giver forskningens unge elite muligheder for at skabe banebrydende resultater inden for deres forskningsfelter.

Bue Rübner Hansen har fået bevillingen til sit projekt ”Nye ideer om det gode liv i fællesskab i velfærdsstatens krise.” Den økonomiske krise har betydet store nedskæringer på velfærden overalt i Europa, og i Sydeuropa er ideen om velfærdsstaten ikke længere den dominerende fortælling om det gode liv i fællesskab. Bue Rübner Hansens projektet undersøger, hvordan almindelige borgere i Spanien svarer på krisens udfordringer og er med til at redefinere, hvad velfærd kan være.

Læs portræt af Bue Rübner Hansen og hans projekt

Mette Løvschal har fået bevillingen til sit projekt ” Tid og kausalitet – komplekse, tidslige dynamikker i landskabets forandring (2.-1. årt. f.Kr.).” Projektet forsøger at revidere traditionelle årsag-virknings-modeller for, hvordan kulturelle langtidsforandringer foregår. Mere specifikt handler det om at udvikle en ny forståelse af, hvorfor de tidligste landskabsgrænser opstår og spreder sig i Nordeuropa.

Læs portræt af Mette Løvschal og hendes projekt

Om Sapere Aude
Sapere Aude er latin for ”Vov at vide”. Sapere Aude-bevillingerne gives som en ekstra anerkendelse til yngre forskere, der har modtaget postdoc-stipendier fra Det Frie Forskningsråd. Formålet med investeringen er at øge yngre forskeres mobilitet og hermed styrke internationaliseringen af dansk forsknings vækstlag.

Bevillinger, Filosofi og Idéhistorie, Arkæologi