ABSOLUTISME OG AUTORITET SOM SYNKRONISERING

Seminar i FKK-projektet: ”Lutheranisme og dansk samfundsudvikling”

2017.11.14 | Sofie Wulff Sørensen

Date Mon 18 Dec
Time 10:00 17:00
Location In building 1453, 415

Den danske enevælde forpligter sig i Kongelovens §1 på den Augsburgske Bekendelse som grundlaget for riget. Samtidig træder trestandslæren tydeligt frem som ideologisk grundlag både i Danske Lov og i Pontoppidans senere katekismusforklaring. Målet med dette seminar er, at diskutere det autoritetsbegreb, som den danske enevælde repræsenterer, og dets inspirationskilder, samt i hvilket omfang Lutherdommen gennem blandt andet trestandslæren er med til at præge autoritetsforståelsen på forskellige samfundslag og skabe synkronisering af autoritetsforståelse mellem forskellige samfundsniveauer.

 

Program

10.00-10.15: Velkomst og introduktion til FKK-projektet "Lutheranisme og dansk samfundsudvikling" v/ Nina Javette Koefoed, lektor i historie, AU.

10.15-10.55: "Den benevolente hersker: Reformationens indoptagelse og bearbejdning af stoiske herskeridealer" v/ Bo Kristian Holm, lektor i dogmatik, AU.

10.55-11.35: "At agte magten og magte agten – centralperspektivet på territorialstaten", v/ Gorm Harste, lektor i statskundskab, AU.

11.35-12.15: "’Soll mann denn niemandt vertrawen, wie will man landt unnd leutt regiern?’ - Synd og tillid som grundbegreber for autoritetsforståelsen i Luthers teologi", v/ Sasja Emilie Mathiasen Stopa, postdoc ved afdeling for teologi og ved LUMEN-centret, AU.

12.15-13.00: Frokost

13.00-13.40: "Fattigforsorgens udvikling fra luthersk husstandssamfund til tidlig velfærdsstat", v/ Maria Nørby Pedersen, ph.d.-studerende ved afdeling for historie, AU.

13.40-14.20: "Autoritet spejlet i skånske prästers karriere för og efter overgangen til Sverige i 1658", v/ Hanne Sanders, professor i historie, Lunds Universitet.

14.20-15.00: "Mellom historie og naturrett. Herskeridealet i Ludvig Holbergs danmarkshistoriske verker", v/ Håkon Evju, førsteamanuensis i idéhistorie, Oslo Universitet.

15.00-15.20: Kaffe

15.20-16.00: "Fra trestandslæren til menneskerettigheder. Den danske gejstligheds italesættelse af enevældens samfundsorden", v/ Michael Bregnsbo, lektor i historie, Syddansk Universitet.

16.00-16.40: "Autoritet og ansvar i katekismer og lovgivning", v/ Nina Javette Koefoed, lektor i historie, AU.

16.40-17.00: Opsamlende diskussion

Historie og Klassiske Studier