MANTRA

Moesgårds ANTRopologiske Analyseenhed

 • Antropologisk analyse af menneskelige samspil og strukturer
 • i din organisation, hos dine borgere, patienter, kunder eller samarbejdspartnere

MANTRAs antropologer undersøger, udfordrer og nytænker aktuelle problematikker vedrørende menneskers kultur. Antropologiske studier er baseret på en kvalitativ, åben tilgang til menneskers samspil og levevis. Altid med et kritisk udefrakommende blik for forandrings- og forbedringsmuligheder, baseret på teori om menneskelig handling, organisering og sociale strukturer. Læs mere om MANTRA.

MANTRA tilbyder:

 • Fællesudviklede projektdesigns, analyse og afrapportering
 • Samfinansieret forskning
 • Projektsamarbejde med studerende
 • Brugerundersøgelser og innovationsprojekter
 • Fondsansøgning i partnerskab
 • Organisationsanalyser og evalueringer

Læs mere om vores ydelser

MANTRAs metodiske tilgang er:

 • Åbne kvalitative undersøgelsesmetoder
 • Komparative studier
 • Et kritisk eksternt blik
 • En dyb forståelse for den kultur der undersøges.

Læs mere om vores metoder

Interesseret?

Vi afgiver individuelle opgaveafhængige tilbud. Send en kort beskrivelse af den opgave din organisation ønsker udført til: Johanne Korsdal Sørensen.

Jobprofiler