Forskningsenheden for analytisk erkendelsesteori, metafysik og kognitionsfilosofi

Profil

Enheden koordinerer forskning om indbyrdes relaterede emner indenfor analytisk erkendelsesteori, metafysik, og kognitionsfilosofi. Fremtrædende forskningsspørgsmål i enheden angår for tiden modale betingelser for viden, epistemiske normer, dispositioner og responsafhængighed, ikke-repræsentationelle teorier om kognition, proces-baseret ontologi, viden om kontrafaktiske konditionaler, intuitioners rolle for modal viden, matematisk viden, videnskabelig realisme, naturbegreb og pragmatisme. Forskningsenheden tager metodologisk afsæt i den analytiske filosofiske tradition, med særligt fokus på begrebslige og logiske udredninger.

Enheden har en stærk international profil, med solide forbindelser til flere af verdens mest prominente forskningscentre indenfor feltet. Enheden fokuserer overvejende på at deltage i den verserende diskussion i internationale fagtidsskrifter, samt at videreformidle den nyeste viden indenfor området.

Enheden arrangerer et permanent forskningsseminar med deltagere fra hele universitetet, og organiserer ofte internationale workshops og konferencer.

Enhedskoordinator

Begivenheder F2017

Unless otherwise noted, talks take place on Fridays, 12:30-14:30 in 1467/616

Feb 10: Samuel Schindler (Aarhus University)

Feb 17: Patrick Blackburn, (Roskilde University)

Feb 24: Mattias Skipper Rasmussen (Aarhus University)

March 10: Peter Fazekas (Aarhus University)

March 24: James DiFrisco (The Konrad Lorenz Institute for Evolution and Cognition Research)

March 31: Melanie Rosen (Aarhus University)

April 21: Einar Duenger Bøhn (University of Agder)

April 28: Anna-Sofia Maurin (University of Gothenburg)

May 5: Fernando Broncano-Berrocal (University of Copenhagen)

May 19: Rik Peels (VU University Amsterdam)

 

 

Deltagere

Følgende medlemmer af programmet deltager regelmæssigt i enhedens aktiviteter. De fleste aktiviteter er åbne for andre interesserede. Kontakt koordinatoren for yderligere information.

Lise Marie Andersen
postdoc

Tlf.: +4587162904
E-mail:


Jens Christian Krarup Bjerring
Adjunkt

Tlf.: +4587162861
E-mail:


Jacob Busch
Lektor

Tlf.: +4587162246
E-mail:Lars Bo Gundersen
Lektor

Tlf.: +4587162274
E-mail:


Katrine Krause-Jensen
Ph.d.-studerende

Tlf.: +4587162249
E-mail:


Marco Nørskov
Lektor

Tlf.: +4587162821
E-mail:


Sara Kier Praëm
Postdoc

Tlf.: +4587162412
E-mail:Raffaele Rodogno
Lektor

Tlf.: +4587162259
E-mail:


Samuel Schindler
Lektor

Tlf.: +4587156308
E-mail:


Johanna Seibt
Professor MSO

Tlf.: +4587162245
E-mail:Asbjørn Steglich-Petersen
Lektor

Tlf.: +4587162272
E-mail: