Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskningsenheden for analytisk erkendelsesteori, metafysik og kognitionsfilosofi

Profil

Enheden koordinerer forskning om indbyrdes relaterede emner indenfor analytisk erkendelsesteori, metafysik, og kognitionsfilosofi. Fremtrædende forskningsspørgsmål i enheden angår for tiden modale betingelser for viden, epistemiske normer, dispositioner og responsafhængighed, ikke-repræsentationelle teorier om kognition, proces-baseret ontologi, viden om kontrafaktiske konditionaler, intuitioners rolle for modal viden, matematisk viden, videnskabelig realisme, naturbegreb og pragmatisme. Forskningsenheden tager metodologisk afsæt i den analytiske filosofiske tradition, med særligt fokus på begrebslige og logiske udredninger.

Enheden har en stærk international profil, med solide forbindelser til flere af verdens mest prominente forskningscentre indenfor feltet. Enheden fokuserer overvejende på at deltage i den verserende diskussion i internationale fagtidsskrifter, samt at videreformidle den nyeste viden indenfor området.

Enheden arrangerer et permanent forskningsseminar med deltagere fra hele universitetet, og organiserer ofte internationale workshops og konferencer.

Enhedskoordinator

Lars Bo Gundersen

Lektor
M
H 1465, 615
P +4587162274

Begivenheder F2019

 

All seminars take place 12:30–14:30 in 1467/616

 

8/1      Weng Hong Tang (NUS)                     

“Evidentialism and Fit”

22/2    Asger Kirkeby-Hinrup (Lund)             

"Empirical Data in the Philosophy of Mind"  

1/3      Lee Walters (Southhampton)            

“The Linguistic Approach to Ontology”

26/4    Asbjørn Steglich-Petersen (AU)                             

"Weighing epistemic and practical reasons for belief"

10/5    Johanna Seibt (AU)        

"The Mind as Process—Can We Naturalize the Mind By Recategorization?"

Deltagere

Følgende medlemmer af programmet deltager regelmæssigt i enhedens aktiviteter. De fleste aktiviteter er åbne for andre interesserede. Kontakt koordinatoren for yderligere information.


Jens Christian Krarup Bjerring Adjunkt
Phone: +4587162861
Email:


Jacob Busch Lektor, Afdelingsleder
Email:


Lars Bo Gundersen Lektor
Phone: +4587162274
Email:


Katrine Krause-Jensen Ph.d.-studerende
Phone: +4587162249
Email:


Marco Nørskov Lektor
Phone: +4587162821
Email:


Raffaele Rodogno Lektor, forskningsprogramleder
Phone: +4587162259
Email:


Samuel Schindler Lektor
Phone: +4587156308
Email:


Johanna Seibt Professor
Phone: +4587162245
Email:


Joshua Charles Skewes Lektor
Phone: +4587162653
Email:


Mattias Skipper Ph.d.-studerende
Email: