Forskningsenheden for analytisk erkendelsesteori, metafysik og kognitionsfilosofi

Profil

Enheden koordinerer forskning om indbyrdes relaterede emner indenfor analytisk erkendelsesteori, metafysik, og kognitionsfilosofi. Fremtrædende forskningsspørgsmål i enheden angår for tiden modale betingelser for viden, epistemiske normer, dispositioner og responsafhængighed, ikke-repræsentationelle teorier om kognition, proces-baseret ontologi, viden om kontrafaktiske konditionaler, intuitioners rolle for modal viden, matematisk viden, videnskabelig realisme, naturbegreb og pragmatisme. Forskningsenheden tager metodologisk afsæt i den analytiske filosofiske tradition, med særligt fokus på begrebslige og logiske udredninger.

Enheden har en stærk international profil, med solide forbindelser til flere af verdens mest prominente forskningscentre indenfor feltet. Enheden fokuserer overvejende på at deltage i den verserende diskussion i internationale fagtidsskrifter, samt at videreformidle den nyeste viden indenfor området.

Enheden arrangerer et permanent forskningsseminar med deltagere fra hele universitetet, og organiserer ofte internationale workshops og konferencer.

Enhedskoordinator

Begivenheder F2018

Unless otherwise noted, talks take place on Fridays, 12:30-14:30 in 1467/616

9/2: Jesper Kallestrup (Edinburgh)

23/2: Caroline Touborg (St. Andrews)

9/3: Joshua Skewes (AU)

16/3: Raffaele Rodogno (AU)

6/4: TBA

13/4: Martin Smith (Edinburgh) 

20/4:  TBA

4/5: Maria Lasonen-Aarnio (Helsinki) 

25/5: Peter Fritz (Oslo)

1/6:  TBA

 

 

Deltagere

Følgende medlemmer af programmet deltager regelmæssigt i enhedens aktiviteter. De fleste aktiviteter er åbne for andre interesserede. Kontakt koordinatoren for yderligere information.

Lise Marie Andersen
Adjunkt

Tlf.: +4587162904
E-mail:


Jens Christian Krarup Bjerring
Adjunkt

Tlf.: +4587162861
E-mail:


Jacob Busch
Lektor

Tlf.: +4587162246
E-mail:Lars Bo Gundersen
Lektor

Tlf.: +4587162274
E-mail:


Katrine Krause-Jensen
Ph.d.-studerende

Tlf.: +4587162249
E-mail:


Marco Nørskov
Lektor

Tlf.: +4587162821
E-mail:Raffaele Rodogno
Lektor, forskningsprogramleder

Tlf.: +4587162259
E-mail:


Samuel Schindler
Lektor

Tlf.: +4587156308
E-mail:


Johanna Seibt
Professor MSO

Tlf.: +4587162245
E-mail:


Joshua Charles Skewes
Lektor

Tlf.: +4587162653
E-mail:


Mattias Skipper
Ph.d.-studerende

E-mail:


Asbjørn Steglich-Petersen
Lektor

Tlf.: +4587162272
E-mail: