Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskningsenheden for analytisk erkendelsesteori, metafysik og kognitionsfilosofi

Profil

Enheden koordinerer forskning om indbyrdes relaterede emner indenfor analytisk erkendelsesteori, metafysik, og kognitionsfilosofi. Fremtrædende forskningsspørgsmål i enheden angår for tiden modale betingelser for viden, epistemiske normer, dispositioner og responsafhængighed, ikke-repræsentationelle teorier om kognition, proces-baseret ontologi, viden om kontrafaktiske konditionaler, intuitioners rolle for modal viden, matematisk viden, videnskabelig realisme, naturbegreb og pragmatisme. Forskningsenheden tager metodologisk afsæt i den analytiske filosofiske tradition, med særligt fokus på begrebslige og logiske udredninger.

Enheden har en stærk international profil, med solide forbindelser til flere af verdens mest prominente forskningscentre indenfor feltet. Enheden fokuserer overvejende på at deltage i den verserende diskussion i internationale fagtidsskrifter, samt at videreformidle den nyeste viden indenfor området.

Enheden arrangerer et permanent forskningsseminar med deltagere fra hele universitetet, og organiserer ofte internationale workshops og konferencer.

Enhedskoordinator

Begivenheder E2019

 

All seminars take place Fridays at 12:30–14:30 in 1467/616

 

Sept 6:

Jan Faye: How Matter Becomes Conscious—A Naturalistic Theory of the Mind

Sept 20:

Asger Kirkeby-Hinrup (TBA)

Sept 27:

Rasmus Jaksland, University of Trondheim, Norway

How is Science Metaphysically Possible? An Apology for Conflicts Between Metaphysics and Science

Oct 4:

Karen Broecker’s PhD defense of Justifying the evidential use of intuitive judgements in linguistics (w/ Michael Devitt).

Oct 5:

Workshop on scientific realism with Michael Devitt

Oct 11:

Jack Wood, University of Leeds, UK

 

(TBA)

Oct 15-16:

Workshop on Experimental Philosophy of Science. More details here: http://projects.au.dk/intuitions/workshop-xphisci-2019/

Nov. 8:

Mitch Green, Univ of Connecticut (TBA)

Nov. 15:

Carl-Erik Kühl: A Taxonomy of Forgetting and Remembering.

Nov. 22:

Jeroen Smid, Lund University  (TBA)

Deltagere

Følgende medlemmer af programmet deltager regelmæssigt i enhedens aktiviteter. De fleste aktiviteter er åbne for andre interesserede. Kontakt koordinatoren for yderligere information.