Forskningsenheden for analytisk erkendelsesteori, metafysik og kognitionsfilosofi

Profil

Enheden koordinerer forskning om indbyrdes relaterede emner indenfor analytisk erkendelsesteori, metafysik, og kognitionsfilosofi. Fremtrædende forskningsspørgsmål i enheden angår for tiden modale betingelser for viden, epistemiske normer, dispositioner og responsafhængighed, ikke-repræsentationelle teorier om kognition, proces-baseret ontologi, viden om kontrafaktiske konditionaler, intuitioners rolle for modal viden, matematisk viden, videnskabelig realisme, naturbegreb og pragmatisme. Forskningsenheden tager metodologisk afsæt i den analytiske filosofiske tradition, med særligt fokus på begrebslige og logiske udredninger.

Enheden har en stærk international profil, med solide forbindelser til flere af verdens mest prominente forskningscentre indenfor feltet. Enheden fokuserer overvejende på at deltage i den verserende diskussion i internationale fagtidsskrifter, samt at videreformidle den nyeste viden indenfor området.

Enheden arrangerer et permanent forskningsseminar med deltagere fra hele universitetet, og organiserer ofte internationale workshops og konferencer.

Enhedskoordinator

Begivenheder E2018

Unless otherwise noted, talks take place on Fridays, 12:30-14:30 in 1467/616

Sept 14

Hans Fink (AU): Dewey and Naturalism

Sept 21

Jonas Fodegaard Christensen (AU): Why Incompabitilism about Mental Causation is Incompatible with Non-Reductive Physicalism

Sept 28

Melanie Rosen (AU, IMC): Empathy for the mentally ill: dreams as a virtual reality delusion simulator

Oct 5

Eline Busck Gundersen (AU): Dispositions, conditionals, and independence: a reply to Markus Schlosser.

Oct 12

Samuel Schindler and Pierre Saint-Germier (AU): Philosophical Expertise put to the test

Oct 26

Robert Sparrow (Monash University) & Nicolas Agar (Victoria University of Wellington): Workshop on Transhumanism

Nov 2

Andrew Brenner (University of Gothenburg): TBA

Nov 9

Dan Zahavi (Copenhagen University): Justus Hartnack lecture - TBA

Nov 16

Mattias Skipper Rasmussen (AU): Does Rationality Demand Higher-Order Certainty?

Nov 23

Umut Baysan (University of Oxford): TBA

Nov 30

Alexander Skiles (University of Gothenburg): TBA

Deltagere

Følgende medlemmer af programmet deltager regelmæssigt i enhedens aktiviteter. De fleste aktiviteter er åbne for andre interesserede. Kontakt koordinatoren for yderligere information.

Lise Marie Andersen
Adjunkt

Tlf.: +4587162904
E-mail:


Jens Christian Krarup Bjerring
Adjunkt

Tlf.: +4587162861
E-mail:


Jacob Busch
Lektor

Tlf.: +4587162246
E-mail:


Lars Bo Gundersen
Lektor

Tlf.: +4587162274
E-mail:


Joshua Charles Skewes
Lektor

Tlf.: +4587162653
E-mail:


Katrine Krause-Jensen
Ph.d.-studerende

Tlf.: +4587162249
E-mail:


Marco Nørskov
Lektor

Tlf.: +4587162821
E-mail:


Raffaele Rodogno
Lektor, forskningsprogramleder

Tlf.: +4587162259
E-mail:Samuel Schindler
Lektor

Tlf.: +4587156308
E-mail:


Johanna Seibt
Professor MSO

Tlf.: +4587162245
E-mail:


Mattias Skipper
Ph.d.-studerende

E-mail:


Asbjørn Steglich-Petersen
Lektor

Tlf.: +4587162272
E-mail: