Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskningsenheden for analytisk erkendelsesteori, metafysik og kognitionsfilosofi

Profil

Enheden koordinerer forskning om indbyrdes relaterede emner indenfor analytisk erkendelsesteori, metafysik, og kognitionsfilosofi. Fremtrædende forskningsspørgsmål i enheden angår for tiden modale betingelser for viden, epistemiske normer, dispositioner og responsafhængighed, ikke-repræsentationelle teorier om kognition, proces-baseret ontologi, viden om kontrafaktiske konditionaler, intuitioners rolle for modal viden, matematisk viden, videnskabelig realisme, naturbegreb og pragmatisme. Forskningsenheden tager metodologisk afsæt i den analytiske filosofiske tradition, med særligt fokus på begrebslige og logiske udredninger.

Enheden har en stærk international profil, med solide forbindelser til flere af verdens mest prominente forskningscentre indenfor feltet. Enheden fokuserer overvejende på at deltage i den verserende diskussion i internationale fagtidsskrifter, samt at videreformidle den nyeste viden indenfor området.

Enheden arrangerer et permanent forskningsseminar med deltagere fra hele universitetet, og organiserer ofte internationale workshops og konferencer.

Begivenheder F2019

 

All seminars take place 12:30–14:30 in 1467/616

 

8/1      Weng Hong Tang (NUS)                     

“Evidentialism and Fit”

22/2    Asger Kirkeby-Hinrup (Lund)             

"Empirical Data in the Philosophy of Mind"  

1/3      Lee Walters (Southhampton)            

“The Linguistic Approach to Ontology”

26/4    Asbjørn Steglich-Petersen (AU)                             

"Weighing epistemic and practical reasons for belief"

10/5    Johanna Seibt (AU)        

"The Mind as Process—Can We Naturalize the Mind By Recategorization?"

5/7     John Matthewson (Massey University, New Zealand)

 "Degrees of proper function"

Abstract:

Natural selection comes in degrees. Some biological traits are subjected to stronger selective force than others, selection on particular traits waxes and wanes over time, and some groups can only undergo an attenuated kind of selective process. This has downstream consequences for any notions that are standardly treated as binary but depend on natural selection. For instance, the proper function of a biological structure can be defined as what caused that (type of) structure to be selected in the past. We usually think of proper functions in binary terms: pumping blood is a function of the heart, but making thumping noises is not. However, if functions arise through natural selection, and natural selection comes in degrees, then a binary approach to proper functions is in tension with the biological facts. In order to resolve this tension, we need to revise our standard accounts of proper function. In particular, we may have to seriously consider the possibility that functions themselves come in degrees, in spite of the ramifications this will have for related concepts such as dysfunction, disease, and teleosemantic content.

Deltagere

Følgende medlemmer af programmet deltager regelmæssigt i enhedens aktiviteter. De fleste aktiviteter er åbne for andre interesserede. Kontakt koordinatoren for yderligere information.