Forskningsenheden for biomedicinens, sundhedsfagenes og folkesundhedsvidenskabernes filosofi og videnskabsteori

Profil

Enheden beskæftiger sig med centrale videnskabsteoretiske, etiske og politisk- filosofiske problemstillinger i relation til medicin, sundhedsvæsen og sundhedspraksis. Forskningen omhandler bl.a. udviklingen i sygdomsbegreber og diagnostisk praksis, krav til evidens i medicinsk forskning og klinisk praksis(herunder forholdet mellem kvantitativ og kvalitativ tilvejebragt evidens), den ændrede forståelse af den menneskelige krop i lyset af den bioteknologiske udvikling, herunder udviklingen i neuroscience, etiske spørgsmål bl.a. i relation til sundhedsfremme aktiviteter, ’health enhancement’ mv., forståelsen af autonomi og retfærdighed i lyset af ændrede relationer mellem professionelle, patienter og stat.

Enheden viderefører et  nationalt og internationalt forskningssamarbejde udviklet gennem de seneste 40 år, herunder et omfattende samarbejde med det sundhedsvidenskabelige fakultet, AU (nu Health). Enheden tilvejebringer i samarbejde med Sundhed, Menneske og Kultur, center for humanistisk sundhedsforskning (SMK) det forskningsmæssige grundlag for undervisning i videnskabsteori og filosofi på  en række uddannelser på Health. Enheden viderefører et omfattende nationalt forskningssamarbejde med bl.a. institutioner inden for sundhedsvæsenet og et international forskningssamarbejde med beslægtede centre og enheder i en række lande (bl.a. England og USA). Enheden arrangerer i samarbejde med SMK nationale og internationale konferencer, workshops og seminarer.

Begivenheder F2017

March 7, 1467-616, 15:00-17:00

Suresh Rattan (Laboratory of Cellular Aging, Department of Molecular Biology and Genetics, Aarhus): “What the life sciences can and cannot clarify about health”

March 14, 1467-616, 15:00-17:00

Karen Pallesgaard Munk (School of Culture and Society, Head of Research Center on Geropsychology, Aarhus): “‘Cursed men and dangerous children: When trust is broken.’ A research project on an ongoing battle on morality and negotiations on norms in the relationship between children and adults”

April 20, 1467-616, 15:00-17:00

Loni Ledderer (Department of Public Health, Health Services Research, Aarhus): “‘Patient involvement’ - an example from Psychosocial Cancer Rehabilitation in Denmark”

April 25, 1467-616, 15:00-17:00  ***CANCELLED***

Alex Broadbent (Department of Philosophy, University of Johannesburg): “What is medicine?”

May 9, 1467-616, 15:00-17:00    ***CANCELLED***

Silvia Camporesi (Department of Global Health and Social Medicine, King’s College): “Investigating Public Trust in Expert Knowledge: Narrative, Ethics, and Engagement”

June 15, 1467-616, 15:00-17:00

Marianne Raakilde Jespersen, Jonathan Sholl, Jacob Busch and Uffe Juul Jensen: Roundtable: Philosophy of medicine and health practices

 

 

 

Deltagere

Følgende medlemmer af programmet deltager regelmæssigt i enhedens aktiviteter. De fleste aktiviteter er åbne for andre interesserede. Kontakt koordinatoren for yderligere information.

Jacob Busch
Lektor

Tlf.: +4587162246
E-mail:Andreas Beck Holm
Lektor

Tlf.: +4587162294
E-mail:


Uffe Juul Jensen
Professor

Tlf.: +4587162289
E-mail:


Karen Munk
Lektor

Tlf.: +4587162247
E-mail:


Raffaele Rodogno
Lektor

Tlf.: +4587162259
E-mail:


Enhedskoordinator