Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskningsenheden for biomedicinens, sundhedsfagenes og folkesundhedsvidenskabernes filosofi og videnskabsteori

Profil

Enheden beskæftiger sig med centrale videnskabsteoretiske, etiske og politisk- filosofiske problemstillinger i relation til medicin, sundhedsvæsen og sundhedspraksis. Forskningen omhandler bl.a. udviklingen i sygdomsbegreber og diagnostisk praksis, krav til evidens i medicinsk forskning og klinisk praksis(herunder forholdet mellem kvantitativ og kvalitativ tilvejebragt evidens), den ændrede forståelse af den menneskelige krop i lyset af den bioteknologiske udvikling, herunder udviklingen i neuroscience, etiske spørgsmål bl.a. i relation til sundhedsfremme aktiviteter, ’health enhancement’ mv., forståelsen af autonomi og retfærdighed i lyset af ændrede relationer mellem professionelle, patienter og stat.

Enheden viderefører et  nationalt og internationalt forskningssamarbejde udviklet gennem de seneste 40 år, herunder et omfattende samarbejde med det sundhedsvidenskabelige fakultet, AU (nu Health). Enheden tilvejebringer i samarbejde med Sundhed, Menneske og Kultur, center for humanistisk sundhedsforskning (SMK) det forskningsmæssige grundlag for undervisning i videnskabsteori og filosofi på  en række uddannelser på Health. Enheden viderefører et omfattende nationalt forskningssamarbejde med bl.a. institutioner inden for sundhedsvæsenet og et international forskningssamarbejde med beslægtede centre og enheder i en række lande (bl.a. England og USA). Enheden arrangerer i samarbejde med SMK nationale og internationale konferencer, workshops og seminarer.

Begivenheder F2019

(Rescheduled) Wednesday 27 February at 15:00-17:00 , B1467-316:

Maël Lemoine (Bordeaux University) – Aging, disease and death: a populational view

Wednesday 13. March at 15:00-17:00, B1467-616: 

Ole Færgeman (Aarhus) – Økosuicidium: nu går verden minsandten under igen

Wednesday 20. March at 15:00-17:00, B1467-616:

Jens Christian Krarup Bjerring (Aarhus): Artificial intelligence and patient-centered decision making: lifting the lid on black-box medicine

Wednesday 15 May at 15:00 - 17:00, B1465-215:

Jacob Stegenga (Cambridge University) - Medical Nihilism

AFLYST:

Wednesday 12. June at 15:00 - 17:00, B1467-616:

Uffe Juul Jensen (Aarhus) - TBA

Deltagere

Følgende medlemmer af programmet deltager regelmæssigt i enhedens aktiviteter. De fleste aktiviteter er åbne for andre interesserede. Kontakt koordinatoren for yderligere information.

Enhedskoordinator