Forskningsenheden for biomedicinens, sundhedsfagenes og folkesundhedsvidenskabernes filosofi og videnskabsteori

Profil

Enheden beskæftiger sig med centrale videnskabsteoretiske, etiske og politisk- filosofiske problemstillinger i relation til medicin, sundhedsvæsen og sundhedspraksis. Forskningen omhandler bl.a. udviklingen i sygdomsbegreber og diagnostisk praksis, krav til evidens i medicinsk forskning og klinisk praksis(herunder forholdet mellem kvantitativ og kvalitativ tilvejebragt evidens), den ændrede forståelse af den menneskelige krop i lyset af den bioteknologiske udvikling, herunder udviklingen i neuroscience, etiske spørgsmål bl.a. i relation til sundhedsfremme aktiviteter, ’health enhancement’ mv., forståelsen af autonomi og retfærdighed i lyset af ændrede relationer mellem professionelle, patienter og stat.

Enheden viderefører et  nationalt og internationalt forskningssamarbejde udviklet gennem de seneste 40 år, herunder et omfattende samarbejde med det sundhedsvidenskabelige fakultet, AU (nu Health). Enheden tilvejebringer i samarbejde med Sundhed, Menneske og Kultur, center for humanistisk sundhedsforskning (SMK) det forskningsmæssige grundlag for undervisning i videnskabsteori og filosofi på  en række uddannelser på Health. Enheden viderefører et omfattende nationalt forskningssamarbejde med bl.a. institutioner inden for sundhedsvæsenet og et international forskningssamarbejde med beslægtede centre og enheder i en række lande (bl.a. England og USA). Enheden arrangerer i samarbejde med SMK nationale og internationale konferencer, workshops og seminarer.

Begivenheder E2017

Meetings take place at 15.00-17.00 in room 1453-125, unless otherwise indicated.

Oct 6: Daena Funahashi (Anthropology, AU) On the Limits of Thinking Globally: Health Governance and the Untranslatable in Thailand

Nov 10: Anders Kruse Ljungdalh (Syddansk Universitet): A History of the Concept of Attention

Nov 17: Jacob Busch (Philosophy, AU) Nudging

Dec 8: Antoinette Mary Fage-Butler (School of Communication and Culture, AU) What “health” means to Danish women from a low income group: Findings from an interview study. This meeting will be held outside the university. If you are interested in attending, please contact Jonathan Sholl for details (filjsholl@cas.au.dk )

Deltagere

Følgende medlemmer af programmet deltager regelmæssigt i enhedens aktiviteter. De fleste aktiviteter er åbne for andre interesserede. Kontakt koordinatoren for yderligere information.

Jacob Busch
Lektor

Tlf.: +4587162246
E-mail:Andreas Beck Holm
Lektor

Tlf.: +4587162294
E-mail:


Uffe Juul Jensen
Professor

Tlf.: +4587162289
E-mail:


Karen Munk
Lektor

Tlf.: +4587162247
E-mail:


Raffaele Rodogno
Lektor

Tlf.: +4587162259
E-mail:


Enhedskoordinator