Forskningsenheden for biomedicinens, sundhedsfagenes og folkesundhedsvidenskabernes filosofi og videnskabsteori

Profil

Enheden beskæftiger sig med centrale videnskabsteoretiske, etiske og politisk- filosofiske problemstillinger i relation til medicin, sundhedsvæsen og sundhedspraksis. Forskningen omhandler bl.a. udviklingen i sygdomsbegreber og diagnostisk praksis, krav til evidens i medicinsk forskning og klinisk praksis(herunder forholdet mellem kvantitativ og kvalitativ tilvejebragt evidens), den ændrede forståelse af den menneskelige krop i lyset af den bioteknologiske udvikling, herunder udviklingen i neuroscience, etiske spørgsmål bl.a. i relation til sundhedsfremme aktiviteter, ’health enhancement’ mv., forståelsen af autonomi og retfærdighed i lyset af ændrede relationer mellem professionelle, patienter og stat.

Enheden viderefører et  nationalt og internationalt forskningssamarbejde udviklet gennem de seneste 40 år, herunder et omfattende samarbejde med det sundhedsvidenskabelige fakultet, AU (nu Health). Enheden tilvejebringer i samarbejde med Sundhed, Menneske og Kultur, center for humanistisk sundhedsforskning (SMK) det forskningsmæssige grundlag for undervisning i videnskabsteori og filosofi på  en række uddannelser på Health. Enheden viderefører et omfattende nationalt forskningssamarbejde med bl.a. institutioner inden for sundhedsvæsenet og et international forskningssamarbejde med beslægtede centre og enheder i en række lande (bl.a. England og USA). Enheden arrangerer i samarbejde med SMK nationale og internationale konferencer, workshops og seminarer.

Begivenheder E2018

Mandag d. 10. september kl. 15:00-17:00. Bygning: 1467, lokale: 616: 

Lise Marie Andersen (AU): Establishing Causal Claims in Psychiatry – the role of mechanistic evidence

 

Nikolas Rose, King's College London udgiver i begyndelsen af oktober en ny bog: Our Psychiatric Future (Wiley). I den anledning besøger han Aarhus og Centre for Health, Culture and Society, som SMK (Sundhed, Menneske og Kultur) er knyttet til.

Der arrangeres to seminarer, og netværkets medlemmer inviteres til at deltage i begge seminarer:

-         Tirsdag d. 9. oktober, kl. 13-16: Our psychiatric future – the politics of mental health

-         Torsdag d. 11. oktober, kl. 13-16: Our psychiatric future - implications for psychiatrists, doctors and mental health practitioners

-          Oplysning om lokale følger

 

Mandag d. 29. oktober, kl. 15:00-17:00. Bygning 1467, lokale 316: 

Tara Bladt (AU): Ethics in a Limited Economy – Challenges in the Application of Biological Therapies  

 

Mandag d. 12. november, kl. 15:00-17:00. Bygning 1467, lokale 616:

Carsten Obel (AU): A strategy to support population resilience in a developmental perspective​

 

Mandag d. 10. december, kl. 15:00-17:00. Bygning 1467, lokale 616: 

Andreas De Block (KU Leuven): Experimental philosophy of medicine: why and how we should reform conceptual analysis

Deltagere

Følgende medlemmer af programmet deltager regelmæssigt i enhedens aktiviteter. De fleste aktiviteter er åbne for andre interesserede. Kontakt koordinatoren for yderligere information.

Jacob Busch
Lektor

Tlf.: +4587162246
E-mail:


Andreas Beck Holm
Lektor

Tlf.: +4587162294
E-mail:Karen Munk
Lektor

Tlf.: +4587162247
E-mail:


Raffaele Rodogno
Lektor, forskningsprogramleder

Tlf.: +4587162259
E-mail: