Forskningsenheden for biomedicinens, sundhedsfagenes og folkesundhedsvidenskabernes filosofi og videnskabsteori

Profil

Enheden beskæftiger sig med centrale videnskabsteoretiske, etiske og politisk- filosofiske problemstillinger i relation til medicin, sundhedsvæsen og sundhedspraksis. Forskningen omhandler bl.a. udviklingen i sygdomsbegreber og diagnostisk praksis, krav til evidens i medicinsk forskning og klinisk praksis(herunder forholdet mellem kvantitativ og kvalitativ tilvejebragt evidens), den ændrede forståelse af den menneskelige krop i lyset af den bioteknologiske udvikling, herunder udviklingen i neuroscience, etiske spørgsmål bl.a. i relation til sundhedsfremme aktiviteter, ’health enhancement’ mv., forståelsen af autonomi og retfærdighed i lyset af ændrede relationer mellem professionelle, patienter og stat.

Enheden viderefører et  nationalt og internationalt forskningssamarbejde udviklet gennem de seneste 40 år, herunder et omfattende samarbejde med det sundhedsvidenskabelige fakultet, AU (nu Health). Enheden tilvejebringer i samarbejde med Sundhed, Menneske og Kultur, center for humanistisk sundhedsforskning (SMK) det forskningsmæssige grundlag for undervisning i videnskabsteori og filosofi på  en række uddannelser på Health. Enheden viderefører et omfattende nationalt forskningssamarbejde med bl.a. institutioner inden for sundhedsvæsenet og et international forskningssamarbejde med beslægtede centre og enheder i en række lande (bl.a. England og USA). Enheden arrangerer i samarbejde med SMK nationale og internationale konferencer, workshops og seminarer.

Begivenheder F2018

February 19 – Jens Thisted (Aarhus University) – discussing his book Forskningsmetode i Praksis. 15:00-17:00; 1467-616

March 19 – Bente Hoeck (University of Southern Denmark) and Charlotte Delmar (Aarhus University) – TBA. 15:00-17:00; 1467-616

April 9 – two events with Maël Lemoine (Bordeaux University, France)  

    • Workshop on naturalizing health/disease. 10.00-12.00; 1467-616
    • Presentation – “Can Big Data improve medical decisions?” 15.00-17.00; 1467-616

May 14 – Speaker TBA. 15:00-17:00; 1467-616

June 11-12 - Our unit hosts the 2018 PhilMed Conference at Aarhus University http://conferences.au.dk/philosophyofmedicine2018/

Deltagere

Følgende medlemmer af programmet deltager regelmæssigt i enhedens aktiviteter. De fleste aktiviteter er åbne for andre interesserede. Kontakt koordinatoren for yderligere information.

Jacob Busch
Lektor

Tlf.: +4587162246
E-mail:


Andreas Beck Holm
Lektor

Tlf.: +4587162294
E-mail:


Uffe Juul Jensen
Professor

Tlf.: +4587162289
E-mail:


Karen Munk
Lektor

Tlf.: +4587162247
E-mail:


Raffaele Rodogno
Lektor, forskningsprogramleder

Tlf.: +4587162259
E-mail:


Enhedskoordinator