Forskningsenheden for den politiske og økonomiske tænknings historie

Profil

Enhedens fokus er, hvorledes den politiske og økonomiske tænkning har udviklet og udspillet sig historisk og aktuelt. Med et idéhistorisk udgangspunkt analyseres og diskuteres idéernes sociale, historiske, ideologiske, videnskabelige etc. kontekster og udviklinger. Et af enhedens vigtigste formål er at inddrage og diskutere metodiske greb og tilgange til analysen af politiske og økonomiske idéer i bevægelse. Af særlig interesse i enheden er afsøgningen af analytikker udviklet udenfor den klassiske idéhistorie; det kunne være i litteraturteori, socialhistorie, sociologi osv. samt diskussionen af, hvorledes disse kan anvendes i en idehistorisk sammenhæng.

Enhedskoordinator

Mikkel Thorup

Professor MSO

Begivenheder F2017

Med mindre andet er angivet, finder alle møderne sted onsdage kl. 9.15 til 11.00 i 1467/616.

Feb 1: Mikkel Thorup (AU)

March 1: Eva Jørgensen & Christian Christiansen

March 8: (18:00-21:00) Film og discussion med instruktør: Money Puzzles

March 29: TBA

May 3: (14:00-16:00) David Budtz Pedersen (AAU): "Vidensinstitutioner og ekspertise i et postfaktuelt samfund"

May 5: Seminar: Dangerous Ideas

Deltagere

Følgende medlemmer af programmet deltager regelmæssigt i enhedens aktiviteter. De fleste aktiviteter er åbne for andre interesserede. Kontakt koordinatoren for yderligere information.

Casper Andersen
Lektor

Tlf.: +4587162893
E-mail:


Jakob Bek-Thomsen
Lektor

Tlf.: +4587162285
E-mail:


Christian O. Christiansen
Lektor

Tlf.: +4587162278
E-mail:


Patrick Joseph Cockburn
Adjunkt

Tlf.: +4587162335
E-mail:


Christoffer Basse Eriksen
Ph.d.-stipendiat

Tlf.: +4587162297
E-mail:


Louise Fabian
Lektor

Tlf.: +4587162658
E-mail:


Andreas Beck Holm
Lektor

Tlf.: +4587162294
E-mail:


Jacob Jensen
Ph.d.-stipendiat

E-mail:Eva Krause Jørgensen
Postdoc

Tlf.: +4587162675
E-mail:


Jonas Ross Kjærgård
Adjunkt

Tlf.: +4587163065
E-mail:


Jakob Ladegaard
Lektor

Tlf.: +4587163037
E-mail:


Jakob Gaardbo Nielsen
Tlf.: +4587162597
E-mail:


Jan Løhmann Stephensen
Adjunkt

Tlf.: +4587163041
E-mail:


Esben Bøgh Sørensen
Ph.d.-studerende

Tlf.: +4587162291
E-mail:


Mikkel Thorup
Professor MSO

Tlf.: +4587162253
E-mail:


Magnus Møller Ziegler
Ph.d.-stipendiat

Tlf.: +4587162759
E-mail: