Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskningsenheden for den politiske og økonomiske tænknings historie

Profil

Enhedens fokus er, hvorledes den politiske og økonomiske tænkning har udviklet og udspillet sig historisk og aktuelt. Med et idéhistorisk udgangspunkt analyseres og diskuteres idéernes sociale, historiske, ideologiske, videnskabelige etc. kontekster og udviklinger. Et af enhedens vigtigste formål er at inddrage og diskutere metodiske greb og tilgange til analysen af politiske og økonomiske idéer i bevægelse. Af særlig interesse i enheden er afsøgningen af analytikker udviklet udenfor den klassiske idéhistorie; det kunne være i litteraturteori, socialhistorie, sociologi osv. samt diskussionen af, hvorledes disse kan anvendes i en idehistorisk sammenhæng.

Enhedskoordinator

Begivenheder E2019

4. september (kl 10-12)

Michael Quante (WWU Münster): Marx and their critique of the market

3. oktober (kl 13-15)

Marius S. Ostrowski (Oxford Universitet): TBA

23. oktober (kl. 14-16)

Christian O. Christiansen (Aarhus): A Wretchedly Poor Place

Mélanie Lindbjerg Guichon (Aarhus): An Intellectual History of Global Inequality, 1960-2015: Ghana/Africa

Alberte Bové Rud (Aarhus): The Italian Laboratory of Democracy

14. november (kl 14-16) 

Leo Catana (Københavns Universitet): George Grote’s Analysis of Ancient Greek Political Thought: Its Significance to J.S. Mill’s Idea About “Active Character” in a Liberal Democracy

11. December (kl 10-12)

Jonas Ross Kjærgård (Aarhus Universitet): The Public Spheres of the Haitian Revolution: Conditioned Communication in Jean-Louis Dubroca, Marcus Rainsford, and Baron de Vastey 

 

           

 

Deltagere

Følgende medlemmer af programmet deltager regelmæssigt i enhedens aktiviteter. De fleste aktiviteter er åbne for andre interesserede. Kontakt koordinatoren for yderligere information.