Forskningsenheden for den politiske og økonomiske tænknings historie

Profil

Enhedens fokus er, hvorledes den politiske og økonomiske tænkning har udviklet og udspillet sig historisk og aktuelt. Med et idéhistorisk udgangspunkt analyseres og diskuteres idéernes sociale, historiske, ideologiske, videnskabelige etc. kontekster og udviklinger. Et af enhedens vigtigste formål er at inddrage og diskutere metodiske greb og tilgange til analysen af politiske og økonomiske idéer i bevægelse. Af særlig interesse i enheden er afsøgningen af analytikker udviklet udenfor den klassiske idéhistorie; det kunne være i litteraturteori, socialhistorie, sociologi osv. samt diskussionen af, hvorledes disse kan anvendes i en idehistorisk sammenhæng.

Enhedskoordinator

Mikkel Thorup

Professor MSO

Begivenheder E2018

5/9

Andreas Beck Holm: Towards an Althusserian Concept of Community

Erik Sporon Fiedler (Teologi, KU): Efter Foucault. Sloterdijk, kynisme, kritik

9:00-11:00; 1467-6. sal, Loungen          

 

10/9             

Darrin McMahon (Dartmouth College, https://history.dartmouth.edu/people/darrin-mcmahon)

 - 11.00-12.30; 1467-616 Her vil han præsentere noget af sin nyeste forskning indenfor lighedens idéhistorie. En tekst vil rundsendes forinden. Skriv gerne direkte til Christian Christiansen (idecoc@cas.au.dk) hvis du vil deltage.

- 14.15-15.30; 1252-310. Public Lecture: Three Revolutions in the History of Happiness.

 

19/9             

Frederik Stjernfelt og David Budtz Pedersen (Humanomics Research Centre, AAU): Kampen om mennesket. Opposition ved Casper Andersen & Mikkel Thorup (Idéhistorie, AU)

15:00-18:00; 1441-113

 

3/10             

Mathias Hein Jessen (CBS): Civil Sociey in the Shadow of the State

Louise Rognlien: ”The masking ban and everyday resistance”

9:00-11:00; 1467-616

 

7/11             

Jonas Gerlings (Europæiske Universitet, Firenze): Kant og kameralvidenskaberne

Christian Olaf Christiansen (AU): Business, Human Rights and Poverty, 1970-Present Day: An Intellectual History

9:00-11:00; 1467-616

 

5/12             

Jacob Jensen (AU): Visions of politics as economics

9:00-11:00; 1467-616

           

 

Deltagere

Følgende medlemmer af programmet deltager regelmæssigt i enhedens aktiviteter. De fleste aktiviteter er åbne for andre interesserede. Kontakt koordinatoren for yderligere information.

Casper Andersen
Lektor

Tlf.: +4587162893
E-mail:


Jakob Bek-Thomsen
Lektor

Tlf.: +4587162285
E-mail:


Christian O. Christiansen
Lektor

Tlf.: +4587162278
E-mail:


Patrick Joseph Cockburn
Videnskabelig assistent

Tlf.: +4587162335
E-mail:


Christoffer Basse Eriksen
Videnskabelig assistent

E-mail:


Louise Fabian
Lektor

Tlf.: +4587162658
E-mail:


Andreas Beck Holm
Lektor

Tlf.: +4587162294
E-mail:


Jacob Jensen
Ph.d.-studerende

E-mail:
Jakob Ladegaard
Lektor

Tlf.: +4587163037
E-mail:


Jakob Gaardbo Nielsen
Ph.d.-studerende

E-mail:


Jan Løhmann Stephensen
Adjunkt

Tlf.: +4587163041
E-mail:


Esben Bøgh Sørensen
Ph.d.-studerende

Tlf.: +4587162291
E-mail:


Mikkel Thorup
Professor MSO

Tlf.: +4587162253
E-mail:


Magnus Møller Ziegler
Ph.d.-studerende

E-mail: