Forskningsenheden for etik, retsfilosofi og politisk filosofi

Profil

Enheden koordinerer projekter om emner inden for etik, retsfilosofi og politisk filosofi. Aktuelle forskningsspørgsmål angår krigens etik, bioetik, moralpsykologi, roboetik, politisk retfærdighed, det offentlige rum, hverdagspolitik, social filosofi, ulighed, politisk offentlighed, velfærdsstaten, etisk naturalisme, normativitet, straf, rettigheder, medieetik, forskningsetik, moralfilosofiens historie, Løgstrup som moralfilosof.

Enheden har en international profil, med solide forbindelser til flere af verdens mest prominente forskningscentre inden for feltet. Enhedens forskning publiceres i højt rangerede tidsskrifter og enhedens medlemmer søger aktivt europæiske og danske forskningsmidler.

Enheden arrangerer et løbende forskningsseminar med deltagere fra hele universitetet, arrangerer ofte workshops og konferencer.

Enhedskoordinator

Raffaele Rodogno

Lektor, forskningsprogramleder

Begivenheder E2018

Unless otherwise noted, all seminars take place on Mondays 13:15-15:00 in 1467/616. All are welcome.

February 19: Cecilie Eriksen (AU) Appiah’s theory of the dynamics of moral revolutions - a critical

March 5: Patrick Cockburn (AU) The Politics of Dependence

March 12: Frederick Rosén, (DIIS) Collateral Damage

April 9: Katrine Krause-Jensen (AU) TBA

April 16: Andrew Reisner (Uppsala) Weighing Pragmatic and Epistemic Reasons for Belief (Again)

April 23: Hans Fink (AU) On Løgstrup on Trust

April 30: Carsten Fogh Nielsen (AU) Det komplekse myndighedsbegreb – Myndighed og autoritet i pædagogisk teori og praksis

Deltagere

Følgende medlemmer af programmet deltager regelmæssigt i enhedens aktiviteter. De fleste aktiviteter er åbne for andre interesserede. Kontakt koordinatoren for yderligere information.

Morten Dige
Lektor

Tlf.: +4587162263
E-mail:Hans Fink
Docent emeritus

Tlf.: +4526177213
E-mail:Katrine Krause-Jensen
Ph.d.-studerende

Tlf.: +4587162249
E-mail:


Ulrik Nissen
Lektor

Tlf.: +4587162461
E-mail:


Raffaele Rodogno
Lektor, forskningsprogramleder

Tlf.: +4587162259
E-mail:


Asbjørn Steglich-Petersen
Lektor

Tlf.: +4587162272
E-mail: