Forskningsenheden for etik, retsfilosofi og politisk filosofi

Profil

Enheden koordinerer projekter om emner inden for etik, retsfilosofi og politisk filosofi. Aktuelle forskningsspørgsmål angår krigens etik, bioetik, moralpsykologi, roboetik, politisk retfærdighed, det offentlige rum, hverdagspolitik, social filosofi, ulighed, politisk offentlighed, velfærdsstaten, etisk naturalisme, normativitet, straf, rettigheder, medieetik, forskningsetik, moralfilosofiens historie, Løgstrup som moralfilosof.

Enheden har en international profil, med solide forbindelser til flere af verdens mest prominente forskningscentre inden for feltet. Enhedens forskning publiceres i højt rangerede tidsskrifter og enhedens medlemmer søger aktivt europæiske og danske forskningsmidler.

Enheden arrangerer et løbende forskningsseminar med deltagere fra hele universitetet, arrangerer ofte workshops og konferencer.

Enhedskoordinator

Raffaele Rodogno

Lektor, forskningsprogramleder

Begivenheder E2018

24/9

Somogy Vargas (University of Memphis): Identifications, agency, and deep responsibility.

13:15-15:00, 1467/616

25/10 

Robert Sparrow (Monash University): TBA

10:12:00, TBA

29/10

Nicholas Agar (Victoria University of Wellington): Exploring a practical interest in computers with minds

11:00-13:00, TBA

Deltagere

Følgende medlemmer af programmet deltager regelmæssigt i enhedens aktiviteter. De fleste aktiviteter er åbne for andre interesserede. Kontakt koordinatoren for yderligere information.

Morten Dige
Lektor

Tlf.: +4587162263
E-mail:


Mette Ebbesen
Ekstern lektor

E-mail:


Hans Fink
Docent emeritus

Tlf.: +4526177213
E-mail:Katrine Krause-Jensen
Ph.d.-studerende

Tlf.: +4587162249
E-mail:


Ulrik Nissen
Lektor

Tlf.: +4587162461
E-mail:


Raffaele Rodogno
Lektor, forskningsprogramleder

Tlf.: +4587162259
E-mail:


Asbjørn Steglich-Petersen
Lektor

Tlf.: +4587162272
E-mail: