Forskningsenheden for etik, retsfilosofi og politisk filosofi

Profil

Enheden koordinerer projekter om emner inden for etik, retsfilosofi og politisk filosofi. Aktuelle forskningsspørgsmål angår krigens etik, bioetik, moralpsykologi, roboetik, politisk retfærdighed, det offentlige rum, hverdagspolitik, social filosofi, ulighed, politisk offentlighed, velfærdsstaten, etisk naturalisme, normativitet, straf, rettigheder, medieetik, forskningsetik, moralfilosofiens historie, Løgstrup som moralfilosof.

Enheden har en international profil, med solide forbindelser til flere af verdens mest prominente forskningscentre inden for feltet. Enhedens forskning publiceres i højt rangerede tidsskrifter og enhedens medlemmer søger aktivt europæiske og danske forskningsmidler.

Enheden arrangerer et løbende forskningsseminar med deltagere fra hele universitetet, arrangerer ofte workshops og konferencer.

Enhedskoordinator

Begivenheder F2017

Unless otherwise noted, all seminars take place on Thursdays 14:15-16:00 in 1467/616. All are welcome.

Sept 14: Conference Future Worth Living--Why We Need the Humanities Now Even More (13:00-18:00, Stakladen, Meeting room 02)

Sept 28: Morten Dige (AU) Reproductive Ethics and the Four Principles

Oct 26: Alexander Heape (Oxford) Universal Trust

Nov 9: David Axelsen (London School of Economics) Treating Others Sufficiently Well

Nov 16: Anne-Marie Søndergaard Christensen (SDU) TBA (Room 1465/226)

Nov 23: Morten Højer Jensen (The University of Leeds) Can the Complicity Account Solve the Responsibility Dilemma and Justify the Moral Inequality of Combatants? (nope)

Deltagere

Følgende medlemmer af programmet deltager regelmæssigt i enhedens aktiviteter. De fleste aktiviteter er åbne for andre interesserede. Kontakt koordinatoren for yderligere information.

Morten Dige
Lektor

Tlf.: +4587162263
E-mail:


Hans Fink
Docent emeritus

Tlf.: +4526177213
E-mail:Katrine Krause-Jensen
Ph.d.-studerende

Tlf.: +4587162249
E-mail:


Ulrik Nissen
Lektor

Tlf.: +4587162461
E-mail:


Morten Raffnsøe-Møller
Lektor

Tlf.: +4587162262
E-mail:


Anna Julie Rasmussen
Ph.d.-studerende

E-mail:


Raffaele Rodogno
Lektor

Tlf.: +4587162259
E-mail:


Asbjørn Steglich-Petersen
Lektor

Tlf.: +4587162272
E-mail: