Forskningsenheden for etik, retsfilosofi og politisk filosofi

Profil

Enheden koordinerer projekter om emner inden for etik, retsfilosofi og politisk filosofi. Aktuelle forskningsspørgsmål angår krigens etik, bioetik, moralpsykologi, roboetik, politisk retfærdighed, det offentlige rum, hverdagspolitik, social filosofi, ulighed, politisk offentlighed, velfærdsstaten, etisk naturalisme, normativitet, straf, rettigheder, medieetik, forskningsetik, moralfilosofiens historie, Løgstrup som moralfilosof.

Enheden har en international profil, med solide forbindelser til flere af verdens mest prominente forskningscentre inden for feltet. Enhedens forskning publiceres i højt rangerede tidsskrifter og enhedens medlemmer søger aktivt europæiske og danske forskningsmidler.

Enheden arrangerer et løbende forskningsseminar med deltagere fra hele universitetet, arrangerer ofte workshops og konferencer.

Enhedskoordinator

Begivenheder F2017

Unless otherwise noted, all seminars take place 13:15-15:00 in 1467/616. All are welcome.

Monday, Feb 6: Erik Angner (Stockholm University), "What Preferences Really Are"

Tuesday, Feb 14: Raffaele Rodogno (AU): "For the Practical Study of Well-Being"

Monday, March 27: Patricia Mindus (Uppsala University), "European Citizenship After Brexit"

Tuesday, April 4: Brian McElwee (University of Southampton), TBA

Tuesday, April 25:Kenneth Richman (Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences, Boston), TBA

Deltagere

Følgende medlemmer af programmet deltager regelmæssigt i enhedens aktiviteter. De fleste aktiviteter er åbne for andre interesserede. Kontakt koordinatoren for yderligere information.

Morten Dige
Lektor

Tlf.: +4587162263
E-mail:


Hans Fink
Docent emeritus

Tlf.: +4526177213
E-mail:Katrine Krause-Jensen
Ph.d.-studerende

Tlf.: +4587162249
E-mail:


Ulrik Nissen
Lektor

Tlf.: +4587162461
E-mail:


Morten Raffnsøe-Møller
Lektor

Tlf.: +4587162262
E-mail:


Anna Julie Rasmussen
Ph.d.-studerende

E-mail:


Raffaele Rodogno
Lektor

Tlf.: +4587162259
E-mail:


Asbjørn Steglich-Petersen
Lektor

Tlf.: +4587162272
E-mail: