Forskningsprojekter

Forskningsprogrammet for Filosofi og Idéhistorie huser følgende eksternt finansierede kollektive forskningsprojekter: