Uddannelsesnævn (UN)

Medlemmer efterårssemesteret 2017

UN-formand:

Jørn Borup

Send mail til afdelingslederpostkassen

VIP:

Studievejledere:

Studerende:

Referent: