Eksterne bevillinger

Eksterne bevillinger, som er tildelt forskningsprogrammet Kristendom og Teologi i Kultur og Samfund v/ Eve-Marie Becker

Eve-Marie Becker:

 • 2010: Carlsberg Foundation: travel grant: 50.000 DKK (Monograph project for Yale University Press)
 • 2011: AUFF-grant for a new book series at Vandenhoeck & Ruprecht (SANt): 160.000 DKK
 • 2013: AUFF ideas: “Homines novi”: 500.000 DKK
 • 2014: Payment of a substitute during the research stay at the Max Weber Kolleg in Erfurt: 240.000 DKK

Jacob Mortensen:

 • Kr. 60.000 fra Yale University for 5 måneders undervisning.

Bjørn Rabjerg:

 • 2010 (februar): Kr. 1.988.000 fra Det Frie Forskningsråd, Kultur og Kommuikation
  Projekt: Teologisk og metafysiske forudsætninger for Løgstrups tænkning. En filosofisk analyse. (Individuelt ph.d.-projekt)
 • 2013 (august): Kr. 20.000 fra Fonden til fremme for K.E. Løgstrups forfatterskab
  Projekt: Udgivelse af Løgstrups upublicerede prisopgave om Max Scheler.
 • 2013 (august): Kr. 20.000 til fremme for K.E. Løgstrups forfatterskab
  Projekt: Forskningslegat til omarbejdelse af ph.d.-afhandling til bogudgivelse.
 • 2013 (november): Kr. 1.886.688 fra Det Frie Forskningsråd, Kultur og Kommuikation
  Projekt: Løgstrup’s Critique of Kierkegaard (individuelt post.doc.-projekt)

Jakob Egeris Thorsen:

 • 2013 (oktober): Kr. 1.928.694,00 fra FKK
  Projekt (post.doc): Priests, Prophets and Healers: The Expanded Catholic Roles within Latin America's Religious Field and the Ecclesiological Consequences

John Møller Larsen:

 • 2010 (november): Kr. 676.800,00 fra FKK
  Projekt: De syrisk-manikæiske tekster – palæografisk analyse

Nils Arne Pedersen:

 • 2012 (juni): Kr. 6.606.932,00 fra FKK
  Projekt: Biblia Manichaica – Reception and Transformation of the Bible in Manichaean Sources
 • 2012 (november):Kr. 30.000,00 fra Lillian og Dan Finks Fond
  Projekt: Redigering af bogen Manichaean Texts in Syriac (Brepols 2013)
 • 2013 (september):Kr. 150.000,00 fra FI (EUopSTART)
  Projekt: Forberedelse af ansøgning til European Research Council (Advanced Grant)

Forskningsenheden Reformatorisk Teologi og Konfessionskultur v/Bo Kristian Holm:

 • AUFF bevilling kr. 32.500 til 3 mdrs gæsteophold ved forskningsenheden Reformatorisk Teologi og Konfessionskultur for ph.d.studerende Candace Kohli, Northwestern University, IL.

Carsten Bach-Nielsen:

 • Ministeriet for Ligestilling og Kirke har i samråd med biskopperne bevilget 2,3 mio. til udarbejdelse af et trebindværk: Reformationen som kirkeligt og kulturelt program. Det redigeres af Niels Henrik Gregersen (KU) og Carsten Bach-Nielsen (AU) og vil udkomme i 2016. Bevillingen omfatter konsulentarbejde, frikøb, udgivelse, honorarer til forfattere etc.

Kasper Bro Larsen:

 • 2014 (juni): 80.000,- Kr. fra FKK 
  Konferencen ”The Gospel of John as Genre Mosaic.”
 • 2014: 40.000,- kr. fra AUFF
  Kasper Bro Larsen og Troels Engberg-Pedersen (red.), ”Læsninger i Romerbrevet”, Anis 2014