Aftagerpaneler

Om

Aftagerpaneler er indskrevet i Universitetsloven. Panelerne rådgiver om uddannelseskvalitet og kvalitetsudvikling ved udvikling af nye uddannelser og akkreditering af disse, samt ved nye studieordninger og ved turnusakkrediteringer.

Instituttets aftagerpanel

Religionsvidenskab

Michaëla Bock Pedersen
Teamleder, UNOPS

Anders Bach Jensen
Rektor, Hasseris Gymnasium

Historie og klassiske studier

Leif Laszlo Haaning
Seniormanager, Rambøll 

Mette Korsgaard
Redaktør, Gyldendal

Anne Bisgaard Vase
Lektor, Odder Gymnasium 

Arkæologi

Claus Kjeld Jensen
Direktør, Museet for Varde By og Omegn 

Michael Andersen
Overinspektør, Nationalmuseet

Globale Studier

Jan-Christoph Napierski
Udenrigsministeriet 

Mads Thomsen
Konsulent, Encode Aps.

Marie Enemark Olsen
Lego 

Annette Dahl
Adm. Direktør, C3 Consulting

Antropologi

Birgitte Markussen
Udenrigsministeriet

Lisbeth Ørtenblad
Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland.

Kristoffer Brix Bertelsen
Uddannelses- og Forskningsministeriet  

Filosofi og idehistorie

Michael Busk-Jepsen
Finansrådet 

Frank Beck Lassen
Testrup Højskole

Aftagerpanel for teologi

Eksterne medlemmer

Henrik Stubkjær
Biskop, Viborg

Tine Lindhardt
Biskop, Odense

Per Buchholt Andreasen
Formand, Den danske Præsteforening

Søren Krogh
Programchef, Kulturstyrelsen

Christina Busk, Aarhus
Direktør og partner, Etikos

Morten Aagaard
Korshærspræst i Aarhus

Esben Thusgård
Provst, Aarhus Nordre Provsti

Jacob Eyermann
Højskoleforstander, Silkeborg Højskole

Simon Kangas Larsen
Sognepræst

Iben Tolstrup
Sognepræst, Landsforeningen af Menighedsråd

Interne medlemmer

Tina Bering Keiding
Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, AU