modulbeskrivelser

Verdenshistorie/Danmarkshistorie 2

Del af bachelortilvalg i historie

Modulet benytter sig af samme grundbøger og har samme undervisnings- og eksamensform som Verdenshistorie/Danmarkshistorie 1. Faget fokuserer på de senere faser af historien. 

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der her blive lagt vægt på, i hvor høj grad den studerende kan redegøre for vigtige udviklingstræk i verdens og Danmarks nyere historie, påpege såvel brud som kontinuitet i verdens og Danmarks nyere samfundsudviklings vigtigste forhold samt strukturere sin fremlæggelse.

 

Historisk metode 2

Del af bachelortilvalg i historie

Læs mere her

Bredt emne

Del af bachelortilvalg i historie

Disciplinen har som formål at udvikle en grundig viden om et længere historisk udviklingsforløb af overordnet karakter. Udbuddet vil opøve færdighed i at læse flere forskellige historiske behandlinger af et bredt forløb, herunder at analysere de præmisser, som fremstillingerne bygger på, og at vurdere deres argumentation. Det vil sige at forstå historieskrivning som fortolkninger, der kan diskuteres, og ikke som endegyldige sandheder.

En væsentlig målsætning for undervisningen er at udvikle evne til at skabe overblik og finde sammenhænge og til at strukturere med henblik på en skriftlig formidling af den erhvervede indsigt inden for en given tidsfrist.

Prøve

Den studerende afslutter undervisningen med en fri individuel hjemmeopgave om et selvvalgt emne.