Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kandidattilvalg i LATIN

Om kandidattilvalg i latin

Aarhus Universitet har indgået et samarbejde med Københavns Universitet om at tilbyde tilvalg i latin som deltidsuddannelse.
De to universiteter har fordelt opgaverne således, at Københavns Universitet varetager undervisningen på bachelorniveau, mens Aarhus Universitet tager sig af kandidatniveauet.
Læs om baggrunden for samarbejdet her
Læs mere om undervisningen på Københavns Universitet her
Læs mere om kandidattilvalget i latin her

Målgruppe

Tilvalget og dets enkeltdiscipliner henvender sig til alle med interesse for latin.

De kvalifikationer, som det samlede tilvalg fører frem til, gør den i særlig grad relevant for undervisere ved de gymnasiale uddannelser, men også uden for undervisningssektoren vil de i mange sammenhænge være af værdi.

Enkeltfag på kandidattilvalg, efteråret 2019

 

EnkeltfagIndskrivningsperiodeECTS-point
Latinsk poesi og virkningshistorie
       efterår 2019                15 ECTS
  

 

 

Om tilvalg i latin

Tilvalg i latinbestår af en bachelordel på 45 ECTS og en kandidatdel på ligeledes 45 ECTS. Studerende med en anden baggrund end humanistisk skal derudover have yderlige 30 ECTS på kandidatdelen, (b-linje). 

 

Priser

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er per modul og ses i fakta-boksen øverst til højre. Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms.

Deltagerbetalingen opkræves forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Der kan udover deltagerbetalingen være udgifter til undervisningsmateriale.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen. En ny deltagerbetaling giver ikke flere eksamensforsøg, og du kan derudover ikke gå til eksamen i et allerede bestået fag.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registret i vores system. Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Afmelding og refundering af deltagerbetaling

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et uddannelsesforløb, skal du gøre det skriftligt til administrationen for efter- og videreuddannelse på Arts:

  • Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier
    Tåsingegade 3, Bygning 1442, 2. sal
    8000 Aarhus C

Medmindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få deltagerbetalingen refunderet, hvis vi modtager din skriftlige afmelding senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre og senest 1. februar ved undervisning i forårssemestre. Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet din deltagerbetaling. 

Adgangskrav

Forudsætningen for optagelse på kandidattilvalg i latin er en bestået bacheloruddannelse indeholdende 45 ECTS bachelortilvalg i latin.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, bør du kontakte Efter- og Videreuddannelse for nærmere vejledning.

I forbindelse med tilrettelæggelsen af undervisningen er det en forudsætning, at du har god læsefærdighed i engelsk og tysk, og at du har adgang til computer og internet.

Dokumentation for adgangsgivende uddannelse skal vedlægges ansøgning om optagelse.

Ansøgning

Ansøgningen sker gennem vores digitale ansøgningssystem DANS. Vi anbefaler, at du orienterer dig i login-vejledningen, inden du søger og eventuelt har den åben undervejs.

Ca. 6 uger efter ansøgningsfristen modtager du besked om, hvorvidt du er optaget. I forbindelse med ferier og helligdage, stor søgning eller særlige vilkår for igangsættelse af undervisning, kan der gå længere tid inden du får svar. Kommunikationen sker via DANS.

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen. Behandling af personoplysninger sker i henhold til Aarhus Universitets regler:

http://www.au.dk/om/profil/privatlivspolitik/

 

 

Studievejledning

For vejledning om tilvalg på latin kontakt:

Studievejledningen for Historie og områdestudier
Nobelparken
Bygn. 1463 / lokale 430
Jens Chr. Skous vej 5
8000 Aarhus C.
E-mail: studievejleder.iho@au.dk

Studieordning

For nærmere oplysninger om uddannelsen, prøvetyper mv. henvises til studieordningen for: 

For generelle regler og bekendtgørelser, der knytter sig til udbuddet af heltidsuddannelse på deltid se Regler og bekendtgørelser

Fakultet og Studienævn

Latin hører hjemme under fakultetet Arts, Institut for Kultur og Samfund. Aarhus Universitet.

Studienævnet for Kultur og Samfund har ansvaret for det faglige niveau, indhold, undervisning og eksamen.