Kandidattilvalg i LATIN

Om kandidattilvalg i latin

Aarhus Universitet har indgået et samarbejde med Københavns Universitet om at tilbyde sidefag i latin som deltidsuddannelse.
De to universiteter har fordelt opgaverne således, at Københavns Universitet varetager undervisningen på bachelorniveau, mens Aarhus Universitet tager sig af kandidatniveauet.
Læs om baggrunden for samarbejdet her
Læs mere om undervisningen på Københavns Universitet her
Læs mere om kandidattilvalget i latin her

Målgruppe

Tilvalget og dets enkeltdiscipliner henvender sig til alle med interesse for latin.

De kvalifikationer, som det samlede tilvalg fører frem til, gør den i særlig grad relevant for undervisere ved de gymnasiale uddannelser, men også uden for undervisningssektoren vil de i mange sammenhænge være af værdi.

Enkeltfag på kandidattilvalg, efteråret 2017

På kandidattilvalget i latin udbydes følgende fag i efteråret 2017:

EnkeltfagIndskrivningsperiodeECTS-point
Emneopgave 01.09.2017 - 31.01.2018 5 ECTS
Tekstanalyse og litteraturteori01.09.2017 - 31.01.2018   10 ECTS
Latinsk poesi og virkningshistorie01.09.2017 - 31.01.2018   15 ECTS

Om tilvalg i latin

Tilvalg i historie består af en bachelordel på 45 ECTS og en kandidatdel på ligeledes 45 ECTS. Studerende med en anden baggrund end humanistisk skal derudover have yderlige 30 ECTS på kandidatdelen, (b-linje).

Tid og sted for undervisning

Al undervisning foregår på Aarhus Universitet.

Fag og indskrivningsperiodeTidspunkt for undervisning

Emneopgave

1. september 2017 - 31. januar 2018

 
 • Vejledning
 

Tekstanalyse og litteraturteori

1. september 2017 - 31. januar 2018

 
 • Undervisning finder sted på hverdage. Datoer for undervisning følger
 

Latinsk poesi og virkningshistorie

1. september 2017 - 31. januar 2018

 
 • Undervisning finder sted lørdage kl. 10-17 på følgende datoer:
  d. 09.09.
  d. 14.10.
  d. 04.11.
  d. 02.12.
 
  

Der tages forbehold for ændringer af datoer og tidspunkter for undervisningen.

Deltagerbetaling

 Flere oplysninger om deltagerbetaling, herunder reglerne for afmelding og refundering.

Adgangskrav

Forudsætningen for optagelse på kandidattilvalg i latin er en bestået bacheloruddannelse indeholdende 45 ECTS bachelortilvalg i latin.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, bør du kontakte Efter- og Videreuddannelse for nærmere vejledning.

I forbindelse med tilrettelæggelsen af undervisningen er det en forudsætning, at du har god læsefærdighed i engelsk og tysk, og at du har adgang til computer og internet.

Dokumentation foradgangsgivende uddannelse skal vedlægges ansøgning om optagelse.

Ansøgning

Ansøgningsfrist for optagelse på efterårets fag er d. 01. maj 2017.

Ansøgningen sker gennem vores digitale ansøgningssystem DANS. Vi anbefaler, at du orienterer dig i login-vejledningen, inden du søger og eventuelt har den åben undervejs.

Ca. 6 uger efter ansøgningsfristens udløb modtager du besked om, hvorvidt du er optaget. I forbindelse med ferier og helligdage, stor søgning eller særlige vilkår for igangsættelse af undervisning, kan der gå længere tid inden du får svar. Kommunikationen sker via DANS.

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen.

Studievejledning

For vejledning om tilvalg på latin kontakt:

Studievejledningen for Historie og områdestudier
Nobelparken
Bygn. 1463 / lokale 430
Jens Chr. Skous vej 5
8000 Aarhus C.
E-mail: studievejleder.iho@au.dk

Studieordning

For nærmere oplysninger om uddannelsen, prøvetyper mv. henvises til studieordningen for: 

For generelle regler og bekendtgørelser, der knytter sig til udbuddet af heltidsuddannelse på deltid se Regler og bekendtgørelser

Fakultet og Studienævn

Latin hører hjemme under fakultetet Arts, Institut for Kultur og Samfund. Aarhus Universitet.

Studienævnet for Kultur og Samfund har ansvaret for det faglige niveau, indhold, undervisning og eksamen.