Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

30 mio. skal gøre oldkirkelig teolog samfundsrelevant

En EU-bevilling på kr. 30 mio. skal med udgangspunkt i den oldkirkelige teolog Origenes gøre 14 ph.d.-studerende klogere på den frie vilje og human værdighed. Det er forskning, som blandt andet er relevant for en offentlig sektor, der er i gang med et paradigmeskifte.

07.06.2015 | Ulrik Albert Vosgerau

Origenes (185-254 e.Kr.) var kirkefader og teolog, og levede i den dengang græsktalende egyptiske havneby Alexandria (Foto: Wikimedia Commons).

Et netværk af 14 ph.d.-studerende i fem europæiske lande skal i de kommende år forske og uddannes i den oldkirkelige teolog Origenes’ (185-254 e.Kr.) idealer om det frie, værdifulde og værdige menneske. Formålet er at sikre idealernes fortsatte relevans for det moderne samfund.

 

”Selvom Origenes er født for over 1800 år siden, rummer hans teologiske værker elementer, der i høj grad er samtidsrelevante og kan være med til at løse nogle af de udfordringer, som teologien og samfundet står overfor i dag.  Enhver organisation, hvor menneskesyn spiller en rolle, vil kunne drage nytte af dette projekt,” siger Anders-Christian Jacobsen, der er professor MSO på Aarhus Universitet og initiativtager til og leder af ph.d.-netværket.

 

Konsulentfirmaet Etikos er en af samarbejdspartnerne i netværket, og de ser også en høj grad af samfundsrelevans i projektet.

 

”Den offentlige sektor er midt et paradigmeskifte,  hvor den enkelte borgers frie vilje bliver tillagt større betydning, hvilket igen spiller ind i diskussionen om morgendagens velfærd. Men den diskussion kan man kun føre på et solidt fagligt grundlag, og her er Origenes-projektet i høj grad relevant,” siger Christina Busk, der er ejer og stifter af Etikos.

 

Kampen mellem to  teologiske traditioner
Den moderne vesteuropæiske idealforestillingen om mennesket er, at det har en fri vilje og bør behandles som et værdigt og autonomt individ, som menneskerettighederne blandt andet er et udtryk for. I modsætning hertil står samtidens vesteuropæiske teologi, der ser mennesket som bundet og uden fri vilje.

 

”Dette modsætningsforhold kan folk ikke forstå, og derfor kommer den protestantiske teologi ofte til kort i forhold til verden” forklarer Anders-Christian Jacobsen.

 

At menneskets ikke har en fri vilje er en tanke, der har sine rødder hos Augustin - en af hovefigurerne i den vesteuropæiske teologi. Men Origenes kan netop inddrages i en kritik af denne augustinske tradition.

 

”Origenes tankegods har spillet en stor rolle i den østkirkelige tradition, og samtidig har den udgjort en subkultur i vestkirkelig teologi og filosofi. Især i renæssancen og oplysningstiden blomstrede interessen for Origenes’ tanker i Vesteuropa. Og her kan vi finde ammunition til en kritik af den augustinske tradition, der kan opløse modsætningsforholdet mellem moderne vesteuropæiske idealer og vesteuropæisk teologi,” uddyber Anders-Christian Jacobsen.

 

Et værdigt arbejdsliv 
I etableringen af netværket har det været vigtigt, at den ikke-akademiske verden skal inddrages. Derfor skal de ph.d.-studerende tre månederne i praktik i en organisation uden for universiteternes mure som en del af forløbet. En af de fire ph.d.-studerende, der bliver tilknyttet Aarhus Universitet, skal endvidere tilknyttes konsulentfirmaet Etikos.

 

”Når netværket blandt andet skal undersøge, hvilken rolle ideer om den frie vilje og menneskelig værdighed spiller i det 20. og 21. århundrede, så kan det underbygge aktuelle diskussioner om det værdige arbejdsliv, medbestemmelse, selvledelse, den gode afskedigelse og den gode rekruttering. Og det er netop en kerneydelser for Etikos at hjælpe organisationer med at håndtere disse begreber. Derfor forventer vi os meget af være med i netværket,” siger Christina Busk.

 

Etikos medvirken er et tydeligt link til en samfundsmæssig betydning af hele projektet, og konsulentfirmaet har også allerede haft dialog med kunder, som det kunne være interessante at samarbejde med som en del af projektet.

 

”Projektet har fx en tydelig relevans for socialstyrelsen, forsvaret og andre store tunge beslutningsorganisationer, og for os kunne det også være rigtig interessant at samarbejde med organisationer, der er dagsordensættende,” slutter Christina Busk.

 


Kontakt

Anders-Christian Jacobsen, Professor MSO ved Aarhus Universitet og leder af ph.d.-netværket
Telefon: 87 16 24 67 / 20 77 67 70
E-mail: alj@cas.au.dk 
Web: pure.au.dk/portal/da/alj@cas.au.dk

 

Christina Busk, Ejer og stifter af konsulentfirmaet Etikos
Telefon: 28 97 69 99
E-mail: busk@etikos.dk
Web: www.etikos.dk

 

Fakta

Bevillingen på kr. 30. mio. til etablering af et europæisk ph.d.-netværk, der skal styrke forskningen i Origenes, er givet af EU's forsknings- og innovationsprogram, ”Horizon 2020”

 

Ph.d.-stillingerne slås op i efteråret 2015, og de studerende starter august 2016. Ph.d.-uddannelsen er akademisk, men skal også gøre de studerende i stand til at bruge deres viden i organisationer uden for universitetsmiljøet, hvor menneskesyn spiller en rolle.

 

Deltagerne i netværket er:

  • Aarhus Universitet
  • University of Kent, England
  • Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Tyskland
  • Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Tyskland
  • Università Cattolica del Sacro Cuore, Italien
  • Univerzita Karlova v Praze, Tjekkiet
  • Konsulentfirmaet Etikos

Origenes var kirkefader og teolog, og levede i Alexandria 185-254 e.Kr. 

 

 

Teologi, Bevillinger