Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Alternativt uddannelsesforløb til præstestillinger

Folkekirken har i de senere år oplevet, at det er svært at tiltrække kvalificerede ansøgere til ledige præstestillinger flere steder i landet. Derfor har Folketinget vedtaget en ny lov, der i de næste 10 år gør det muligt, at personer med en kandidatgrad i andet end teologi kan søge præstestillinger.

22.02.2021 | Anja Kjærgaard

Foto af Lars Kruse

En lovændring vedtaget i Folketinget åbner for, at personer med en kandidatgrad i andet end teologi nu kan søge præstestillinger i folkekirken. Den traditionelle vej til præsteembede er først en kandidatuddannelse i teologi på universitetet og dernæst pastoralseminaret, men den bliver med lovændringen suppleret med et alternativ. 

”En kandidatgrad i teologi er den primære vej til præsteembede, og vi har heldigvis god søgning til vores teologiuddannelse. Samtidig vil vi som fakultet i en begrænset periode understøtte den nye ordning med individuel teologisk efteruddannelse, som folkekirken og folkekirkens biskopper har ønsket,” fortæller dekan ved Faculty of Arts, Johnny Laursen.

Afdelingsleder på Teologi, Kirstine Helboe Johansen, ser også frem til, at Afdeling for Teologi på Aarhus Universitet kan bidrage til at afhjælpe problemet omkring præstemangel, og understreger også, at der ikke er tale om en ny uddannelse, men derimod et individuelt tilrettelagt teologisk efteruddannelsesforløb: 

”Den nye ordning betyder, at man nu har ret til at søge en stilling som præst efter at have gennemført enkeltstående kurser på teologi. Det vil være Kirkeministeriet, der skal godkende en individuel tilrettelagt plan, som vil tage hensyn til ansøgernes uddannelsesbaggrund - herunder forudgående kompetencer og kvalifikationer.”

Uddannelsesplanen vil, ifølge afdelingslederen, typisk omfatte fag som græsk, eksegese, kirkehistorie, praktisk teologi, dogmatik og etik.

Der nedsættes et rådgivende udvalg til at udarbejde uddannelsesplanerne. Det Rådgivende Udvalg sammensættes af repræsentanter for de teologiske fagområder på universiteterne, biskopperne, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og Kirkeministeriet.

Ansøgning skal ske til Kirkeministeriet, men den endelige procedure for, hvordan der søges, er endnu ikke fastlagt.

Fakta

  • Kort før jul 2020 vedtog Folketinget en supplerende adgangsvej til at søge stilling som præst i folkekirken.
  • Lovændringen trådte i kraft 1. januar 2021 og skal nu implementeres.
  • Ansøgningsfristen er endnu ikke fastsat, men ansøgere forventes at skulle søge via Kirkeministeriet.

Læs mere her om adgangskrav og ansøgning på Kirkeministeriets hjemmeside. 

Yderligere information
Kirstine Helboe Johansen, lektor
Institut for Kultur og Samfund
Afdeling for Teologi
Mail: afdelingsleder.teologi@cas.au.dk
Fastnet: +45 8716 2485

Teologi