Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

AUFF-bevillinger til forskere fra IKS

Aarhus Universitets Forskningsfond har uddelt AUFF NOVA og AUFF starting grants til i alt fem forskere fra Institut for Kultur og Samfund.

23.01.2017 | Arts Kommunikation

Foto/medie afdelingen Moesgaard.

AUFF Nova


Mikkel Rytter
er blevet bevilliget 2.500.000 kr. til et projekt med titlen ”Articulating Life: Afghans in Denmark negotiating pasts /forming futures (ARTlife).” I projektet undersøges hvordan afghanske flygtningen knytter an til deres fortid gennem materielle objekter, fotografier, sociale medier m.m. Projektet inviterer afghanske flygtninge til at fortælle deres livshistorier og kommunikere deres tilstedeværelse i en ny samfundsmæssig kontekst gennem en nyetableret internetplatform og en udstilling.

I forbindelse med projektet opslås to internationale post.doc stillinger og et ph.d. stipendium, der skal tilknyttes projektet.

AUFF starting grants

Guido Kreis er blevet bevilliget kr. 2.833.702 kr. til projektet ”The Impact of Critical Thinking and The Principles of Human Reasoning: Reassessing the Kantian Legacy”.

Projektet lægger op til en genfortolkning af Kants transcendentale idealisme og vil bidrage til instituttets internationale profilering inden for klassisk kontinental filosofi.


Marie Louise Tørring er blevet bevilliget kr. 750.000 kr. til projektet “Public Health at a Crossroads - PUSH.”

Projektet vil lave en komparativ undersøgelse af HPV-vaccinekontroverser i forskellige kulturelle rammer og benytter sig af en tværfaglig tilgang, hvor flere grene af sundhedsforskningen inddrages.  


Nina Holm Vohnsen er blevet bevilliget kr. 1.550.095 kr. til projektet ”Basic Income. Rethinking Citizenship and Societal Participation.”

Projektet undersøger konkrete eksperimenter med borgerløn og hvad en implementering af en garanteret statslig basisindkomst betyder for velfærdsstaten og forholdet mellem stat og individ. 


Noa Waismann er blevet bevilliget kr. 1.100.000, - til projektet “What Comes After Justice? The aftermath of legal accountability in cases of crimes against humanity in Argentina, a cross-generational investigation.”

Projektet undersøger individuelle og institutionelle forestillinger om – og oplevelser af - retfærdighed i Argentina i relation til de senere års retsforfølgelse af den overtrædelse af menneskerettighederne, der blev begået under militærdiktaturet og ”Den Beskidte Krig” i perioden 1976-1983.


Fakta

AUFF NOVA har til formål at stimulere iværksættelse af dristige og nytænkende forskningsprojekter, som har høj kvalitet, men som også typisk vil have vanskeligt ved at opnå støtte fra anden side. Projektet skal anvise nye veje og have potentiale for videnskabeligt gennembrud. Hypotesen eller problemstillingen må gerne rumme et opgør med eksisterende antagelser og/eller fordre nye metoder.

Med Starting Grants ønsker AUFF at sikre fremragende forskere gode karrieremuligheder ved Aarhus Universitet samt at løfte særligt lovende forskning af international karat ved de fire hovedområder.

Arts, CAS, Bevillinger