Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bevillinger til forskning i fattigdomsarbejde og lydens rolle i erindring

Forskere ved Institut for Kultur og Samfund har modtaget to af seks bevillinger til humanvidenskabelige forskningsprojekter fra VELUX FONDENs kernegruppeprogram.

12.10.2018 | Ulrik Albert Vosgerau

De to projekter er:

Poverty-work: an ethnographic study of the dynamic relationship between low-income lives and policy outcome

Projektansvarlige: Lektor Nina Holm Vohnsen og lektor Bagga Bjerge fra Psykologisk Institut
Bevilling: 5,2 mio. kr.

Der findes kvantitativ forskning, som viser, at de mest udsatte grupper i samfundet sjældent kommer i varig beskæftigelse. Dette på trods af skiftende reformer af kontanthjælps- og dagpengeområdet og trods særlige indsatser og tilbud, som både tredjesektor og kommunen stiller til rådighed. Samtidig viser kvalitativ forskning, at det kræver en omfattende emotionel og tidsmæssig indsats at have en meget lav indkomst – det vi i projektet kalder ’poverty-work’ eller fattigdomsarbejde. Der mangler forskning, som kæder de to indsigter sammen og giver bud på årsagssammenhængen mellem lav indkomst og tilsyneladende manglende profitering af indsatserne på social- og beskæftigelsesområdet. I projektet fokuserer vi derfor på tre kategorier af kontanthjælpsmodtagere (socialt marginaliserede grønlændere, enlige forsørgere og unge hjemløse mænd) og undersøger, hvordan deres fattigdomsarbejde henholdsvis hindrer, bliver hindret af eller understøttes af de offentlige og private indsatser og tilbud, som har til formål at hjælpe ledige væk fra offentlig forsørgelse.

Sounds of Independence: The Memory of World War II in Taiwan, East Germany and Denmark, Aarhus Universitet

Projektansvarlige: Professor mso Wulf Kansteiner og lektor Andreas Steen
Bevilling: 5,6 mio. kr.

Hvordan lyder fortiden? Hvordan bruger vi lyde, som vi husker eller opfinder, for at danne vores kollektive erindringer? SoundTrak identificerer, analyserer og historiserer vigtige lyde – musik, taler, støj – som støtter erindringer om Anden Verdenskrig i Taiwan, Østtyskland og Danmark. På den måde deltager Soundtrak i en ny slags erindringsstudier fokuseret på den særlige betydning af lyd for gruppeidentiteter. Projektet drejer sig primært om erindringsudfordringer og erindringsbehov i relativt små lande, da de baksede med globalisering, koldkrigsideologier og teknologisk fremskridt. For at sammenligne europæiske og asiatiske samt kommunistiske og kapitalistiske erindringskulturer tager projektets forskere til arkiver i Aarhus, Berlin og Taipei.

Bevillinger