Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Carlsbergfondet giver millioner til IKS

Carlsbergfondet har tildelt et Semper Ardens-stipendium og tre post.doc-stipendier til forskere fra Institut for Kultur og Samfund.

25.01.2017 | Arts Kommunikation

Foto/medie afdelingen Moesgaard.

Rane Willerslev har modtaget et Semper Ardens-stipendium på 924.929 kr. til udarbejdelse af en monografi, der skal undersøge menneskeofringer. Tilstedeværelsen af menneskeofringer gennem historien og på tværs af kulturer viser, at det er noget grundlæggende for mennesket, men vi ved meget lidt om hvad der gør disse særlige typer af ofre værdifulde.

Semper Ardens-stipendiet gives til udarbejdelse af et banebrydende videnskabeligt værk om et særskilt forskningsemne inden for humaniora og samfundsvidenskab. Forskerne modtager stipendiet for deres særligt passionerede og altid brændende Semper Ardens-tilgang til forskningen.


Melanie Rosen har fået kr. 1.299.485 kr.  til et ”Carlsberg Foundation Distinguished Postdoctoral Fellowship” med titlen: “Alterations to the sense of agency across conscious states.” I projektet vil Melanie Rosen gennem en interdisciplinær filosofisk og kognitionsvidenskabelig tilgang fastlægge, hvordan individets fornemmelse for egen handle- og tankefrihed (sense of agency (SoA)) forandrer sig under forskellige bevidsthedstilstande. Drømme og psykoser vil være i fokus for undersøgelsen, der ønsker at afprøve og potentielt gentænke eksisterede teorier inden for feltet.

Carlsberg Foundation Distinguished Postdoctoral Fellowship tildeles fremragende internationale forskere med henblik på at styrke det danske forskningsmiljø.

Melanie Rosen tiltræder sin stilling ved Aarhus Universitet marts 2017.


Rasmus Dyring har fået kr. 1.278.252,- til en post.doc. med titlen: ”Specters of the Collective: Reconsidering Community in the Anthropology of Ethics and Morality.” Projektet udspringer af det såkaldte ”moral turn” i antropologien, som er kendetegnet ved en afvisning af tendensen til at reducere det moralske og etiske til en form for kollektiv og social normativitet (jf. Durkheims ”sociale forhold”). Dyrings projekt problematiserer effekter af denne moralske drejning fordi den totale afvisning af den Durkheimske arv har efterladt visse dimensioner af kollektiviteten teoretisk underbelyste og medført et reduktivt subjektivistisk begreb om etisk agens.


Christian Vium har fået kr. 1.650.000,- til en post.doc. med titlen: ”Reframing Danish Colonial History: Visual anthropology in the former Danish colonies.” I projektet skal Christian Vium beskæftige sig med historiske arkiver og samarbejde med historikere, aktivister og befolkning i tidligere danske kolonier (Grønland, Tranquebar og de Vestindiske øer). Gennem analyser af dominerende ikonografier og repræsentationer samt kollaborative fotografiske iscenesættelser og eksperimenterende film-installationer skal projektet undersøge og formidle, hvilken indflydelse den danske koloniarv har på liv og samfund i de tidligere danske kolonier i dag.

CAS, Bevillinger