Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Carsten Riis mindeord

Carsten Riis, lektor og tidligere dekan ved Det Teologiske Fakultet afgik ved døden den 8. december. Læs Peter Lodbergs mindeord.

11.12.2013 | Peter Lodberg

Carsten Riis

Forhenværende dekan, dr. phil. Carsten Riis døde d. 8. december 2013 efter længere tids sygdom. Carsten Riis var ved sin død ansat som særlig rådgiver for universitetsledelsen, og Aarhus Universitet har mistet en ualmindelig dygtig og professionel leder, der med engagement og effektivitet har været med til at præge universitetets udvikling igennem en årrække. 

Carsten Riis var dekan for Det teologiske Fakultet fra 2002-2011, og han var dybt engageret i arbejdet med at fusionere fakultetet med Humaniora og Danmarks Pædagogiske Universitet inden for rammerne af det nye Faculty of Arts, Aarhus Universitet. Det var hans klare overbevisning, at de nye organisatoriske rammer ville være med til at styrke teologisk uddannelse og forskning ved Aarhus Universitet.

I 1999 forsvarede Carsten Riis sin disputats med titlen: ”En osmannisk arv. Historieskrivning og religion i Bulgarien”. Den var blevet til efter omfattende rejseaktivitet i Østeuropa og studier af især den ortodokse kirke i de tidligere kommunistiske lande. I sin disputats knytter han således aktuel nationalitetsforskning sammen med den kirkehistoriske og politiske udvikling i Bulgarien. Med sin store indsigt i østeuropæiske forhold var det helt naturligt, at Carsten Riis medvirkede ved udarbejdelsen af Den Store Danske Encyklopædi, hvor han bidrog med utallige artikler om kristendomshistorie og Balkanlandenes historie.

I sine sidste år som dekan for Det teologiske Fakultet var Carsten Riis medlem af Kirkeministeriets underudvalg vedr. teologiuddannelserne, og han gjorde sig store anstrengelser for at skabe gode relationer mellem teologisk forskning og uddannelse på Aarhus Universitet og Den Danske Folkekirke. Med ønsket om forandring udfordrede han nogle af de hævdvundne teologiske traditioner for, hvordan fagfordeling og fagindhold skal være på et moderne universitet. Det gik ikke altid stille af, men det var typisk for Carsten Riis, at han ønskede, at den teologiske uddannelse skulle være attraktiv for så bred en gruppe af unge som muligt.

Vi er mange i det teologiske fagmiljø på Aarhus Universitet, der lærte at sætte stor pris på Carsten Riis som leder, kollega og ven. Vi tænker med taknemlighed på det samarbejde, vi fik med Carsten Riis, og vore varmeste tanker går til hans hustru, Jette Riis, og hans døtre.

Æret være Carsten Riis’ minde.

Uddannelsesleder og formand for Det teologiske Studienævn, lektor, dr. theol. Peter Lodberg

Navne