Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Dansk nylatinsk litteratur: digitalisering af Danmarks latinsksprogede kulturarv fra perioden 1482-1600

15.05.2020 | Anja Elley

 

Projektet vil med en nyudviklet OCR-teknik digitalisere den del af den danske latinsksprogede litteratur, der blev trykt mellem 1482-1600, og efterfølgende gøre teksterne tilgængelige via Det Kongelige Bibliotekt og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL).

Det har hidtil ikke været muligt at OCR-scanne tidlige trykte bøger med de eksisterende hjælpemidler, men dette har ændret sig med OCR4all, der for nyligt er blevet udviklet af en gruppe fra Universität Würzburg med henblik på OCR-scanning af tidlige trykte bøger. Dermed er for første gang nogensinde en large-scale digitalisering af det tidlig moderne bogtryk mulig. Nærværende projekt vil udnytte dette på et omfattende dansk materiale, der er helt central for kendskabet til Dansk kultur i senmiddelalder og renæssance.

Projeket, der ledes af prof. Marianne Pade, er et eScience pilotprojekt i DeIC Nationale Kulturarvscluster, Det Kgl. Bibliotek og del af Semper Ardens projektet Cultural Encounter as a Precondition for European Identity , bevilget af Carlsbergfondet. Læs mere om projektet her.

Klassiske studier, Historie og Klassiske Studier