Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Danske moskéer i udvikling

En helt ny kortlægning af de danske moskéer viser, at der det sidste årti er sket en række markante udviklinger inden for de muslimske foreninger. Bag den nye kortlægning står Lene Kühle, professor MSO, og Malik Larsen, videnskabelig assistent, fra Afdeling for Religionsvidenskab på Aarhus Universitet.

21.12.2017 | Anja Kjærgaard

Er vi på vej mod en “dansk islam”? Er kvinderne på vej ind i moskéerne? Er danske muslimer blevet mere religiøse? Der er mange spørgsmål og nye svar i en kortlægning af danske moskéer og muslimske bedesteder, som netop er offentliggjort.

-Det er vigtigt at tilvejebringe forskningsbaseret viden om moskeer i Danmark. Ikke mindst fordi den offentlige debat ofte kan tippe over og tage afsæt i følelser frem for fakta. Vores rapport viser udviklingen og bidrager til en nuancering af forståelsen af moskéer i Danmark. Rapporten, som netop er offentliggjort, bygger først og fremmest videre på resultaterne fra bogen Moskeer i Danmark fra 2006, ” fortæller Lene Kühle, professor MSO ved afdeling for Religionsvidenskab, der også var hovedforfatter til bogen Moskeer i Danmark fra 2006. 

At moskéerne i Danmark har udviklet sig, siden den første undersøgelse blev lavet, er der mange eksempler på. Malik Larsen, der er videnskabelig assistent ved afdeling for Religionsvidenskab og medforfatter på rapporten uddyber:

-Kvinderne er for eksempel blevet langt mere aktive i mange moskéer, selvom de i forhold til mændene stadig indtager en sekundær rolle de fleste steder. Cirka to-tredjedel af de danske moskéer og muslimske bedesteder har for eksempel regelmæssigt kvinder til bøn, mens cirka hver femte moské har kvinder i hovedbestyrelsen.”

Derudover peger de to forfattere bag rapporten på, at der er sket en markant stigning i antallet af moskéer – en stigning på næsten 50 % fra cirka 115 moskéer i 2006 til cirka 170 i dag. En stigning, der ifølge de to forskere, afspejler en tilsvarende stigning i antallet af muslimer i Danmark.  

-Stigningen i antallet af moskéer svarer nogenlunde til den procentvise stigning på cirka 50 %, der siden 2006 har været i antallet af muslimer i Danmark. Et tal, der skønnes at være gået fra omkring 200.000 til omkring 300.000, ” fortæller Lene Kühle.

Dansk fylder mere som sprog i moskéerne

En tredje betydelig udvikling i forhold til 2006 er prædikesproget. Dansk fylder i dag mere som sprog i moskéerne end tidligere.

-Godt en tredjedel har kun prædikener på modersmål som tyrkisk eller arabisk i dag. I 2006 var det størstedelen – cirka ni ud af ti. I dag er der altså flere af moskéerne, der jævnligt har delvise eller hele prædikener på dansk. Hvor det i 2006 kun var godt hver tiende moské, er det i dag næsten hver tredje. Og derudover er der flere steder en ændret praksis i form af for eksempel danske resuméer lige efter prædikenen på modersmål. Dét gælder for den sidste tredjedel af moskéerne,” fortæller Malik Larsen om endnu en af rapportens hovedkonklusioner.

I krydsfeltet forskning, medier og demokratisk debat 

Rapporten udkommer relativt kort tid efter en stor offentlig debat udløst af dokumentarserien ”Moskéerne bag sløret”.

En dokumentarserie, der på den ene side har resulteret i et ønske om at tilvejebringe ny forskningsbaseret viden om de muslimske miljøer i Danmark, men på den anden side også, ifølge de to forskere, har bidraget til en skepsis i de muslimske miljøer.

-Mediedebatten har betydet, at der er opstået en vis skepsis i dele af de muslimske miljøer. En skepsis, der i nogle tilfælde har vanskeliggjort vores kontakt til moskéerne. Det har derfor heller ikke været muligt at genskabe den samme høje svarprocent på 95 procent, som vi havde i 2006, men med omfattende hjælp fra muslimer aktive i moskéerne og andre forskere, er det alligevel lykkedes os at opnå en svarprocent på 71 procent, ” fortæller Lene Kühle, der betoner vigtigheden af at få balanceret et bedre samspil mellem forskning, medier og den demokratiske debat, når talen falder på muslimske miljøer i Danmark.


Fakta
Moskéer i Danmark II er en ny kortlægning af danske moskéer og muslimske bedesteder, der bygger videre på en tidligere undersøgelse fra 2006 – Moskéer i Danmark. Den nye undersøgelse er lavet af professor MSO Lene Kühle og videnskabelig assistent Malik Larsen. Kirkeministeriet har sammen med Aarhus Universitets Forskningsfond finansieret en opdatering af resultaterne fra Moskeer i Danmark.

Projektbeskrivelse
Moskéer i Danmark II skal gøre det muligt at få et videnskabeligt baseret, tidssvarende overblik over, hvordan moskeerne i 2016 er organiserede, samt detaljerede oplysninger om, hvem der kommer i moskeerne.

Moskéer i Danmark II vil indbefatte:

  • Udarbejdelse af adresseliste over alle moskeer i Danmark.
  • Forsøg på at optage kontakt med samtlige moskeer.
  • Basalt interview med repræsentanter for moskeen telefonisk og/eller (i størst muligt omfang) gennem besøg i moskeen.
  • Indsamling af basale oplysninger om moskeernes organisering, finansiering og detaljerede oplysninger om, hvem der kommer i moskeerne. 

Læs rapporten her.


Lene Kühle

Lene Kühle, ph.d., er ansat som professor MSO ved Afdeling for Religionsvidenskab, Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Hun har forsket i religiøse minoriteter i Danmark, herunder islam og muslimer i næsten 20 år og er hovedforfatter til bogen Moskeer i Danmark fra 2006.

Mail: lk@cas.au.dk
Mobil:
2427 6427

 

Malik Larsen, cand.mag., er ansat som videnskabelig assistent ved Afdeling for Religionsvidenskab, Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Han har skrevet speciale om en ny gruppe af muslimske intellektuelle og har tidligere været forfatter og medforfatter til en række udgivelser ved Center for  Samtidsreligion på Aarhus Universitet - heriblandt senest rapporten: “Religion i Danmark 2017” om godkendte muslimske trossamfund.

Mail: ml@cas.au.dk
Mobil:
2099 9861

Forskning, Arts, Religionsvidenskab