Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Det påvirker din sociale adfærd, hvis du føler dig iagttaget

Et nyt interdisciplinært studie af Dimitris Xygalatas, Panos Mitkidis og John McGraw fra Interacting Minds Centre på Aarhus Universitet har vist, at folks sociale adfærd ændres, når de befinder sig i et rum med en tredimensionel figur, der kigger på dem.

17.02.2016 | Anja Kjærgaard

Studiet viser, at menneskers frygt for at blive smidt ud af fællesskaber er så indgroet, at selv kunstige input i form af menneskelignende figurer kan gøre, at de føler sig holdt øje med og derfor handler mere fair over for det sociale fællesskab.

”Et tidligere studie viste, at en gruppe kolleger gav et højere beløb for kaffen til en fælleskasse, hvis der hang et billede af et par øjne på væggen. I studiet placerede man et fotorealistisk billede af et par øjne i et personalekøkken, og hver anden uge blev billedet skiftet ud med et billede af nogle blomster. Disse stimuli optrådte sammen med en instruktion om, at folk skulle betale et bestemt beløb for en kop kaffe, baseret på et ærlighedsprincip. Når billedet af øjnene hang på væggen, viste resultaterne, at medarbejderne samlet betalte et markant større beløb til fælleskassen,” forklarer Panagiotis Mitkidis.

Fokus på dimensionalitet
Det nye studie blev ledet af Jan Kratky, Dimitris Xygalatas’ ph.d.-studerende, da Xygalatas var leder for the Laboratory for the Experimental Research on Religion. Formålet med det nye studie var at undersøge samme emne, men med et større antal deltagere (345) og med sammenligning af resultaterne ved henholdsvis en tredimensionel figur af et menneskehoved (en statue), en todimensionel plakat og lignende afbildninger af ikke-agentive elementer, fx en plante. I det nye studie fik deltagerne at vide, at de skulle give en ”fair” pris for en dåse Red Bull, hvorefter det blev målt, hvor meget hver enkelt deltager rent faktisk bidrog med.

”Vores resultater understøtter de tidligere studier, der har vist, at billeder af intentionelle agenter kan fremme prosocial adfærd. Vores studie påviste dog kun effekten ved 3D-figuren, hvilket betyder, at både dimensionalitet og agentivitet indvirker på, hvordan signalerne påvirker os. Vores resultater belyser et endnu uudforsket aspekt af, hvordan visuelle input fra vores omgivelser kan påvirke vores beslutningstagen, og denne indsigt kan bruges fremadrettet. Hvis bestemte signaler i vores omgivelser påvirker os i en særlig prosocial retning, kan vi så designe offentlige rum på måder, der fremmer prosocial adfærd? Kan en bestemt statue i en park eksempelvis afholde folk fra at smide deres affald på gaden, eller kan vi bruge bestemte kunstneriske udtryk til at få folk til at sætte farten ned ved skoler eller fodgængerovergange?” fortæller Dimitris Xygalatas 

Du kan læse hele artiklen her: 
“It Depends Who Is Wahthing You: 3-D Agent Cues Increase Fairness”


Yderligere information

 

Dimitris Xygalatas

Adjunkt på Institut for Kultur og Samfund – Interacting Minds Centre (IMC)
mail: xygalatas@cas.au.dk
www.xygalatas.com

 

Panos Mitkidis

Adjunkt på Behavioural Economics, Institut for virksomhedsledelse, School of Business & Social Sciences, Aarhus Universitet & Social Science Research Institute, Duke Universitet & tilknyttet Interacting Minds Centre 

mail: pm@icoa.au.dk

Phone:  87162913
Mobile:  50407867

 


                                 

 

Forskning