Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Drevet af en trang til at udforske

Tom Brughmans har studeret romersk økonomihistorie de sidste ti år og kan med en Sapere Aude-bevilling i ryggen bidrage til en helt ny forståelse af, hvordan Romerrigets massivt integrerede økonomi udviklede sig gennem flere århundreder.

20.11.2020 | Anja Kjærgaard

Foto af Tariq Mikkel Khan, Danmarks Frie Forskningsfond

 

Computersimulationer, big data i form af arkæologiske keramiske fund og frembringelse af den første  detaljererede model af det romerske vejnet udgør delelementerne i Tom Brughmans kommende forskningsprojekt. Forskningsprojektet hedder ”MINERVA: Understanding the centuries-long functioning of the Roman economy” og har netop fået tildelt over seks millioner kroner af Danmarks Frie Forskningsfond.

Om baggrunden for projektet fortæller Tom Brughmans, der er lektor i klassisk arkæologi ved Center for Urban Network Evolutions (UrbNet):

-I mine tidligere forskningsprojekter har jeg lavet noget af grundlaget for MINERVA. Jeg har studeret romersk økonomihistorie i det sidste årti ved hjælp af kvantitative analyser af romersk keramik og en særlig form for beregningsmodellering.

MINERVA er dog, ifølge Tom Brughmans, en gamechanger. Projektet skal kombinere state-of-the-art computersimulationer, arkæologiske keramiske beviser og en detaljeret model af det romerske vejnet. Alt sammen med henblik på at give et unikt indblik i og forståelse af, hvordan integrerede økonomier i det romerske imperium ændrede sig og udviklede sig gennem århundreder.

Trækker på et væld af kilder

På sit højeste dækkede det romerske imperium et område svarende til et område på størrelse med EU og forenede næsten 100 millioner indbyggere. De forskellige folkeslag, sprog og religioner i Romerriget blev forenet under et enkelt politisk system med den romerske kejser i spidsen. Men nok så imponerende:

-Befolkningen anvendte de samme mønter, fulgte de samme handelsregler og var underlagt det samme retssystem. Såkaldte Amfora-containere blev for eksempel brugt i århundreder til at flytte store mængder fornødenheder såsom korn fra Egypten eller olivenolie fra Spanien til hovedstaden i Rom og ud i resten af riget. I århundreder gik strømmen af ​​varer og handlende langs det første europæiske transportnetværk næsten uafbrudt på trods af begrænsede kommunikationsmidler transportteknologi og infrastruktur, der gjorde sø- og vejrejser langsom og farlig, lyder det fra Tom Brughmans, der i forbindelse med projektet håber også at kunne blive klogere på strukturen i det romerske transportnetværk, hvorigennem varerne blev distribueret.

Og selv om datamængden er enorm, fordi der også i projektet kan trækkes på et væld af kilder fra antikkens forfattere, indskrifter på gravsten og keramiske fund fra romernes daglige liv, så afskrækker det ikke den kommende projektleder, der ifølge ham selv, er drevet af en trang til at udforske.   

-Studiet af den romerske økonomi vil kunne give os et nyt perspektiv både på fortidens og nutidens økonomisystemer, forklarer Tom Brughmans. 

Læs mere 

Fakta om Sapere Aude

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) giver excellente, yngre forskere, dvs. forskere, der har præsteret forskning i toppen inden for deres felt, mulighed for at udvikle og styrke egne forskningsidéer. Virkemidlet skal desuden fremme mobilitet internationalt og nationalt mellem forskningsmiljøer og give de dygtigste talenter mulighed for at sætte et team af forskere og gennemføre forskning på højt internationalt niveau.

Tom Brughmans har modtaget 6.191.689 kr. i en såkaldt Sapere Aude-bevilling fra DFF.


Yderligere information

Tom Brughmans

Institut for Kultur og Samfund - Centre for Urban Network Evolutions (UrbNet)

Mail: t.b@cas.au.dk

Fastnet: +4587162546

Forskning, Arts, Arkæologi, Historie og Klassiske Studier, Klassiske studier