Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

EU-millioner til udvikling af arkæologiturisme i Østersøregionen

Sammen med partnere i Sverige, Polen og Bornholm, indgår Afdeling for Arkæologi og Kulturarvsstudier i det EU-støttede projektet ”ArcheoBalt”, der skal være med til at udvikle den arkæologiske turisme omkring den vestlige Østersø. Projekt har modtaget to millioner Euro i støtte.

29.06.2018 | Ulrik Albert Vosgerau

Der er tidligere fundet imponerende guldskatte ved Sorte Muld (Foto: Wikimedia Commons / MartinStoltze).

Projektet ”ArcheoBalt”skal udvikle en ny grøn arkæologisk turistrute mellem udgravningspladser, der historisk er forbundet med et tidsmæssigt tyngdepunkt i Folkevandringstiden (400-600 AD).

Attraktioner uden for højsæsonen
Lektor Laura McAttackney skal sammen med specialestuderende fra kandidatuddannelsen i bæredygtig kulturarvsmanagement (Sustainable Heritage Management) udvikle modeller for, hvordan arkæologiske udgravninger og deres efterbearbejdning på museer og laboratorier også kan bruges til at tiltrække turister uden for højsæsonen. Det kan f.eks. være gennem formidlingen af udgravningerne i udstillingscontainere, rundvisninger og ved at inddrage de mange engagerede frivillige på øen.

Praktiske erfaringer til de studerende
Som en del af projektet skal afdelingen også stå for at udgrave jernalderbopladsen ”Sorte Muld” nær Svaneke og den samtidige plads ”Smørenge” nær Aakirkeby. Udgravningerne foregår i et samarbejde med Universitetet i Lund og Bornholms Museum, som får indrettet et moderne arkæologisk center til behandling af fund og data fra udgravningerne.

I felten og i laboratoriearbejdet deltager også studerende fra arkæologi på uddannelsesudgravning under ledelse af lektor Jens Andresen. Det giver de studerende mulighed for at få praktisk erfaring med naturvidenskabelige undersøgelser, ledelse og formidlinger, der er nogle af de kompetencer, som den nye arkæologiuddannelse ved Aarhus Universitet lægger vægt på.


Fakta
”Interreg South Baltic Programme” har bevilliget 15 millioner kr. til projektet “ArcheoBalt – Laying fixed foundations for innovative Archeotourism - a new "green" Archeoroute in the Southern Baltic Sea Region,” hvoraf 1,9 millioner kr. går til Aarhus Universitet.

”Interreg South Baltic Programme,” er et program under EU, der skal støtte udviklingen i Østersøregionen.

Se/læs også:

Bevillinger