Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Flotte Velux-bevillinger til Institut for Kultur og Samfund

Millionbevillinger fra VELUX FONDEN skal støtte udviklingen af kulturhistoriske museers formidling af religionens rolle i dagens Danmark samt forskning i og formidling af køn i danskernes hverdagsliv.

03.07.2018 | Ulrik Albert Vosgerau

Aarhus Universitet skal stå i spidsen for projektet ”Religion – levende kulturarv,” som VELUX FONDEN har støtte med 4,9 mio. kr. 

Religion som en del af dansk kulturhistorie
I samarbejde med Immigrantmuseet, Dansk Jødisk Museum, ROMU, Den Gamle By, Center for Samtidsreligion og Forskningsgruppen Interkulturelle Studier ved Roskilde Universitet skal projektet fra årsskiftet finde muligheder for at integrere og udvikle religionsfagligheden som en del af de kulturhistoriske museers arbejde i Danmark i dag.  

”De kulturhistoriske museer kan i langt højere grad være med til at formidle religionens rolle i danskernes hverdagsliv både historisk og i forhold til samtiden. Det potentiale skal vores projekt være med til at åbne op for. Vi skal undersøge museernes behov og muligheder for at inddrage et religionsperspektivet i deres arbejde, så de kan være med til at give samfundet en forståelse af religion som en del af dansk kulturhistorie,” forklarer lektor, ph.d. Marie Vejrup Nielsen fra Afdeling for Religionsvidenskab, der er leder af projektet.

Konkret skal projektets samarbejdspartnere bygge bro mellem religionsfaglighed og museerne faglighed, rolle og opgave i samfundet i dag ved at udvikle modeller for, hvordan danske kulturhistoriske museer kan indarbejde et religionsperspektiv i deres arbejde –for eksempel ved at involvere museets brugere i at indsamle udstillingsmateriale eller fortælle om deres egne religiøse traditioner  som en del af dansk kulturarv i dag. Eller ved at sætte fokus på religiøs mangfoldighed både inde på museerne og ude i byrummet gennem byvandringer eller udstillinger om det religiøse landskab i en lokal sammenhæng. 

”Religion og religiøs identitet er centrale emner i den offentlige debat. Derfor er det også vigtigt at vi som samfund finder sammenhænge og rum, hvor vores religiøse mangfoldighed kan sættes i perspektiv,” fortæller Marie Vejrup Nielsen.

Kvalificeret kønsdebat
VELUX FONDEN har endvidere støttet forsknings- og formidlingsprojektet ”Køn redelighed – hverdagsliv, aktivisme og diversitet,” med 4,9 millioner kroner. Fra Afdeling for Filosofi og Idehistorie indgår lektor, ph.d. Louise Fabian i projektet, der hører hjemme på Kvindemuseet i Danmark. Projektet vil fra efteråret forske i hverdagsaktivisme samt i, hvordan hverdagspraksisser, kulturelle produkter og sociale medier spiller en central rolle i skabelsen af forestillinger om køn.  

”Vi vil gerne kvalificere og invitere nye stemmer ind i kønsdebatten, udfordre stereotyper og bruge kulturhistorien til at se kritisk på nutiden, samt udforske, hvorledes køn i samspil med andre identitetsmarkører som alder, etnicitet, religion og seksualitet spiller en afgørende rolle i forhold til lighed, magt og diversitet. Projektet vil udforske de former for aktivisme, der finder sted i hverdagen og hverdagens rum, og undersøge om forskning og museal formidling i samspil kan bidrage til at skabe social forandring,” fortæller Louise Fabian, der indgår som forskningsleder i projektet sammen med Camilla Skovbjerg Paldam fra Institut for Kommunikation og Kultur og Julie Rokkjær Birch fra Kvindemuseet.


Fakta

VELUX FONDEN har uddelt sammenlagt 20,3 mio. kr. under fondens museumsprogram, der støtter samarbejde mellem museer og universiteter om projekter, hvor forskning og formidling hænger tæt sammen. 

 

Bevillinger