Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskningsnetværk skal undersøge oldtidens økonomiske systemer

Danmarks Frie Forskningsfond har bevilliget en million til at undersøge forholdet mellem økonomiske målesystemer og religiøse ideer i oldtiden.

11.07.2018 | Ulrik Albert Vosgerau

Papyrus der viser den ægyptiske hjertevejning, som afgør om afdøde kan komme ind i dødsriget (Foto: British Museum / Wikimedia Commons).

Det internationale forskningsnetværk ”Measuring Value and Accommodating the Gods: Abstracting from the Material in Ancient Cultures” er blevet bevilliget kr. 1.042.824,- af Danmarks Frie Forskningsfond til atundersøge forholdet mellem økonomiske målesystemer og religiøse ideer i den gamle Orient og det gamle Grækenland fra ca. 3500 til 350 før Kristus. 

Forskning i forholdet mellem økonomi og religion
I perioden har mennesket udviklet evnen og redskaber til at måle og vurdere markant, hvilket muligvis også har påvirket udviklingen af religiøse ideer. Dette gensidige forhold mellem metrologisk udvikling og religiøse ideer vil netværket derfor foretage en detaljeret og historisk præcis undersøgelse af. 

"Med netværket vil vi udforske forholdet mellem økonomi og religion. Vi vil gerne se på hvordan forskellige målesystemer har udviklet sig i den administrative og økonomiske verden og har banet vej for nye religiøse ideer – som eksempelvis den ægyptiske hjertevejning der afgør om afdøde kan komme ind i dødsriget, og den mesopotamiske solgud der måler ret og retfærdighed og uddeler straf og belønning ifølge menneskets gerninger. Omvendt har religiøse ideer muligvis også påvirket administrativ og merkantil metodologi,” fortæller lektor Jan Dietrich fra Aarhus Universitet, der er leder af netværket.

Ud over Aarhus Universitet tæller netværket deltagere fra Aberdeen, Bochum, Changchun, Exeter, Freiburg, Hamborg, København, Lausanne, Leipzig, Paris og Wien. 

Bevillinger, Teologi