Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskningsprojekt om moralsk fællesskab får økonomisk saltvandsindsprøjtning

Det Frie Forskningsråd har bevilget over fire millioner til et nyt forskningsprojekt på Institut for Kultur og Samfund.

05.05.2017 | Anja Kjærgaard

For at fremme kvaliteten og udvikle samarbejdet i dansk forskning uddeler Det Frie Forskningsråd DFF-Forskningsprojekter til en eller flere forskere, der ønsker at undersøge vigtige videnskabelige spørgsmål, som udspringer af forskernes egne idéer. Et DFF-Forskningsprojekt er kendetegnet ved en klar og afgrænset problemformulering, hvor forskningsaktiviteterne er af høj international kvalitet. Bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen siger i en pressemeddelelse fra Det Frie Forskningsråd:

- Det er kendetegnende for de projekter, vi investerer i, at forskerne har et dybt samfundsansvar og en stor idérigdom. Det gælder udnyttelsen af de teknologiske muligheder, så vi får de absolut nyeste idéer og landvindinger ud at arbejde i forskningsmiljøerne. Og det gælder inden for etik og kultur, hvor forskerne kerer sig om forandringen af vores velfærdssamfund i lyset af blandt andet den teknologiske udvikling og økonomisk ustabilitet.

Hvad er moralsk fællesskab?

Maria E Louw
Projekttitel: Ethics after individualism: Phenomenological explorations of moral community
Bevilget beløb: 4.404.322 kr.

Om projektet: Hvad er moralsk fællesskab, og hvilken rolle spiller det i en neo-liberal tid, hvor begreber om individuelt ansvar i stigende grad erstatter begreber om det fælles gode? Hvordan erfarer mennesker deres forbundethed med hinanden, og hvilke begreber kan bruges til at beskrive den? Med udgangspunkt i et fænomenologisk perspektiv, der ser mennesket som et responsivt væsen, søger projektet at belyse disse spørgsmål, idet det fokuserer på, hvordan moralsk fællesskab leves og erfares som eksistentielt spørgsmål, krav og byrde. Det gør det 1) gennem etnografiske undersøgelser i Danmark, Frankrig, England, Kina, Kirgistan og Uganda: Kontekster karakteriseret ved stor diversitet i lokale forståelser af fællesskab og menneskelig forbundethed og 2) filosofiske undersøgelser af kollektive etiske erfaringer. 

Forskning