Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvordan ser fremtiden ud for sociale robotter?

Med COVID-19 pandemien står dette spørgsmål endnu mere centralt og vil i forbindelse med en stor, international online-konference blive belyst ud fra mange forskellige perspektiver. Konferencen finder sted fra den 18.-21.august.

07.08.2020 | arts kommunikation

“Vi, forskere ved Forskningsenheden for Robofilosofi og Integrative Social Robotics, lagde i 2014 mærke til at de to tværfaglige forskningsområder, der udvikler og undersøger sociale robotter – ”social robotics” og ”HRI” (Human Robot Interaction) – ikke i tilstrækkelig grad inkluderer forskning inden for humaniora. Derfor blev en  serie af konferencer grundlagt med formålet at skabe og støtte forbindelsen og samarbejdet mellem ingeniørvidenskab og humaniora-forskning,” fortæller professor i filosofi og konferencearrangør Johanna Seibt.

Hun har sammen med lektor Marco Nørskov specialiseret sig inden for forskningsfeltet social robotteknologi. Den 18. august er de begge værter for det fjerde event i serien af internationale konferencer med titlen Robophilosophy Conference Series, der foregår hvert andet år. På nuværende tidspunkt udgør Robophilosophy Conference Series de største events i verden for forskningsudveksling inden for  humaniora, der beskæftiger sig med social robotics.

"Genstandsfeltet for vores forskning er blevet endnu mere aktualiseret med COVID19-pandemien. Kan vi forestille os en fremtid, hvor robotter kan hjælpe og beskytte sundhedspersonale, hvor robotter kan aflaste forældre, når skolerne er lukkede, hvor vi kan bruge fjernstyrede robotter til at handle for os på sikker afstand, eller “besøge” venner under simuleret fysisk tilstedeværelse? lyder det fra Marco Nørskov." 

Hvad skal vi tage højde for, når vi designer fremtidens robotter?
Forskning inden for social robotteknologi er med andre ord højaktuelt og et felt, som i dag ledes af forskere på tværs af humaniora, samfundsvidenskab og tekniske videnskaber. Social robotics er et tværfagligt forskningsområde, der sigter mod at skabe robotter, der kan interagere inden for de fysiske og symbolske rum af menneskelige sociale interaktioner. Sådanne ”sociale” robotter er ofte designede til at få mennesker til at deltage i sociale interaktioner sammen med robotterne – men hvordan vil sådanne robotledsagere påvirke sociale interaktioners natur og vores selvforståelse som mennesker i det lange perspektiv? Hvordan udfordrer de vores forståelse af etik og moral? Hvad skal vi tage højde for, når vi designer fremtidens robotter? Hvordan kan vi sikre, at vi udvikler denne nye teknologi på måder, der er kulturelt bæredygtige?

Disse teoretiske spørgsmål er til diskussion på den internationale forskningskonference, Robophilosophy2020: Culturally Sustainable Social Robotics. Konferencen byder på mere end 100 internationale oplægsholdere fra filosofi og andre områder indenfor humaniora, heriblandt en lang række anerkendte internationale forskere, der til daglig beskæftiger sig med problematikker indenfor social robotics. Det tematiske fokus er denne gang på metoder, case-studier og design-anbefalinger, der relaterer sig til spørgsmålet om, hvordan vi kan udvikle applikationer til sociale robotter, der er i tråd med vores sociokulturelle værdier.

Læs mere på konference-sitet robot-philosophy

Se, hør og bliv klogere med disse intro-videoer

Tilmeld dig konferencen

 
Forskning