Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvorfor ofre et menneskeliv?

Det spørgsmål skal et nyt forskningsprojekt blandt andet søge at besvare. Med en stor millionbevilling i ryggen på knap ti millioner kroner fra Norges forskningsråd vil arkæolog Mette Løvschal og antropolog Mette-Louise Johansen fra Aarhus Universitet i samarbejde med en større tværdisciplinær forskningsgruppe undersøge menneskeofringer som fænomen.

17.01.2018 | Anja Kjærgaard

Mads Dalegård - Foto-Medieafdelingen Moesgård

Hvad er det, der skal undersøges i projektet?
- Menneskeofringer er et fænomen, der har opstået og kommet til syne på mange forskellige tidspunkter og steder gennem historien og på tværs af kulturer. Det tyder på, at der med menneskeofring er tale om et fænomen, der må være helt fundamentalt for mennesker. Med dette projekt spørger vi: hvorfor? Hvorfor ofre det ultimative: et menneskeliv? Under hvilke omstændigheder regnes ofringen af menneskeliv for at være nødvendigt?

På hvilken måde har projektet samfundsrelevans?
- Projektet er højaktuelt i forhold til krigen mod terror og vil være givende både for politikere, politiet og institutioner, der i det daglige arbejde berører forebyggelsen af radikalisering. Der er mange medarbejdere i praksis og i det politiske system, der søger mere viden om, hvad der driver et menneske til at ofre sig til hellig krig og martyrdøden, eller hvilke mekanismer der ligger i værdi-skifte fra den ene form for vold til den anden. Det er grundlæggende nødvendig viden for at arbejde med forebyggelse af potentielle terrorangreb.

Hvordan bryder projektet med tidligere forskning?
- Et af de steder, hvor projektet bryder tydeligst med tidligere forskning er dets undersøgelse af forholdet mellem religiøs og politisk vold. Projektet kan ses som en samlæsning af to forskellige litteraturer om vold – den ene er antropologien om politisk vold, og den anden er radikaliseringsforskningen/terrorstudier. I den første del er der fokus på sociale, kulturelle og etiske mekanismer involveret i politisk vold. I den anden del af litteraturen er der mere fokus på den religiøse vold, fordi hellig krig er et centralt objekt for flere af studierne. Det betyder f.eks. at forskningen enten søger forklaringer i den religiøse kontekst (Islamforskning, studier af religiøse miljøer) eller i den samfundspolitiske kontekst (marginalisering, fattigdom, fremmedgørelse og fællesskaber, identitetsstudier) i forsøget på at forklare, hvorfor unge mænd og kvinder i Vesten vælger at drage i hellig krig i Mellemøsten eller blive selvmordsbombere og begår angreb i Vesten. I dette forskningsprojekt ønsker vi at komme ud over denne opdeling og i stedet se på relationen imellem religiøs og politisk vold.


For yderlige information

 

Mette Løvschal – ph.d. adjunkt
Aarhus Universitet
Institut for Kultur og Samfund
Afdeling for Arkæologi /Interacting Minds Center
Mail: lovschal@cas.au.dk
Tlf: +45 8716 2174
Mobil: +45 2288 9205

 

Mette-Louise Johansen – adjunkt
Aarhus Universitet
Institut for Kultur og Samfund
Afdeling for antropologi
Mail: mlej@cas.au.dk
Tlf.: +45 8716 2173
Mobil: +45 9350 8513

 

 

Forskning