Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Institut for Kultur og Samfund får ny afdelingsleder

Kirstine Helboe Johansen er udpeget som afdelingsleder for teologi

12.02.2021 | Anja Kjærgaard

Kirstine Helboe Johansen er netop udpeget som ny afdelingsleder for teologi på Aarhus Universitet. Hun afløser Ulrik Nissen, der har varetaget opgaven de seneste seks år. Vi har spurgt hende, hvordan hendes vej ind i teologien har været, og hvilket aftryk hun gerne vil sætte som afdelingsleder.

Hvordan har din vej ind i teologien været?

"Jeg begyndte på teologi-studiet i den gamle hovedbygning i september 1997, og på trods af røgen fra de utallige piber og cigaretter, som dengang fyldte Stakladen, elskede jeg det fra første øjeblik. Jeg har derfor været med til to flytninger først til Ortopædisk hospital i Tåsingegade og siden til Nobelparken. Tværs igennem alle fysiske lokationer har teologi stået for mig som det ultimative dannelsesfag, og jeg har nydt at stifte bekendtskab med de mange fagtraditioner og lånevidenskaber, som fylder studiet og vores hverdag som forskere og undervisere."

Hvordan har teologien betydning i vores samfund i dag?

"Teologien beskæftiger sig med den altdominerende religiøs tradition i Danmark og i store dele af verden både i dag og op gennem historien. Teologi er derfor af afgørende betydning for at forstå kristendom i dag og i fortiden. Hvilken betydning har og havde forskellige kristendomsfortolkninger? Hvordan spiller og spillede kirke og kristendom en rolle i forhold til samfundsmæssige og strukturelle magtforhold? Hvordan ser og så den folkelige kristendom ud? Hvis det må blive lidt nørdet, så er det et hjertebarn for mig, at den protestantiske teologi takket været særligt den dialektiske teologi har taget 1800-tallets religionskritik og humanvidenskabernes opståen dybt alvorligt. Det har betydet en grundlæggende selvkritik i forhold til, hvordan man i dag kan formulere sig om kristendom og kristen tro. I en verden hvor naive og dermed indirekte fundamentalistiske religionsfortolkninger indtager scenen inden for flere religiøse traditioner, så har teologien en fuldstændig afgørende betydning ved hele tiden at udøve religionskritik indefra og insistere på, at man kan tænke forpligtende om kristendom og kristen tro uden at være naiv."

Hvilket aftryk vil du gerne sætte som afdelingsleder på teologi de kommende år?

"Først og fremmest vil jeg gerne fastholde alt det gode, som allerede er skabt. Vi får gode eksterne bevillinger, vi har høj forskningsproduktion, vi leverer gode uddannelser og arbejder målrettet med vores studiemiljø. Derudover ønsker jeg i endnu højere grad at bringe mine kollegers kompetencer til udfoldelse i forpligtende samarbejder med andre universitære fag, med relevante samfundsinstitutioner og naturligvis også med kirkelige organisationer. I sidste ende er universitetet jo begrundet i sin samfundsmæssige relevans. Naturligvis gennem uddannelse, men også ved at bringe forskere og forskningsbaseret viden i spil i andre sammenhænge end lige universitetets egen."

Yderligere information
Kirstine Helboe Johansen, lektor
Mail: kp@cas.au.dk
Fastnet: +4587162485

Arts, Forskning