Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Integration af internationale tilflyttere

Sommeren igennem har antropologer fra Aarhus Universitets antropologiske analyseenhed (MANTRA) været på feltarbejde i Ringkøbing-Skjern Kommune for at forske i, hvad der skal til for, at internationale tilflyttere vælger at bosætte sig permanent.

30.09.2020 | Anja Kjærgaard

Forskere, Bodil Selmer og Astrid Stampe Lovelady, på besøg i en kvægbesætning i forbindelse med forskningsprojektet.

6-800 internationale arbejdstagere flytter hvert år til Ringkøbing-Skjern Kommune for at arbejde i landbruget og industrien, men hvordan bliver de integreret og involveret, så de får lyst til at slå sig ned permanent?

Antropologer fra den antropologiske analyseenhed (MANTRA) har talt med de udenlandske arbejdere i landbruget og på industrivirksomheder med det formål at skabe ny viden om inklusion og forankring af udenlandsk arbejdskraft. De har også talt med familierne og med frivillige på sprogcaféer, skoler, LærDansk og UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern - og derigennem fået et rigtig godt billede af hverdagen som international medarbejder i Ringkøbing-Skjern Kommune.

- Vi har boet i kommunen det meste af sommeren, og vi har mødt en utrolig imødekommenhed og gæstfrihed, hvor vi har været. Vi glæder os til at dele erfaringerne og til at komme med vores anbefalinger, siger Astrid Lovelady, ph.d. i antropologi og den ene af de tre antropologer, der har været på feltarbejde i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Erfaringer skal udbredes til andre kommuner

Med afsæt i antropologernes undersøgelsesresultat er det planen, at kommunens gode erfaringer skal udbredes til andre kommuner, ligesom Aarhus Universitet vil udforme praksisanbefalinger til fremtidige integrations- og forankringsinitiativer i Ringkøbing-Skjern Kommune.

En af de lokale virksomheder, der har deltaget i projektet er stålmasteproducenten Carl C. i Skjern. Her er en femtedel af de omkring 70 medarbejdere fra udlandet – primært Polen.

Blandt de tiltag, virksomheden har taget i brug for at hjælpe medarbejderne til at blive inkluderet på arbejdspladsen – og i lokalsamfundet - er sprogundervisning to gange om ugen.

- Det er også i vores interesse som arbejdsplads, at de bliver så godt inkluderet, at de begynder at snakke om at tage familien med herop. Det øger chancen for, at de vælger at købe hus og blive her. Og det betyder, at de anbefaler faglærte bekendte i deres netværk derhjemme at søge herop, forklarerde direktør Allan Jensen, da GoInGlobal-projektet startede op først på sommeren.


Fakta

GOINGLOBAL er det første danske forskningsbaserede projekt, der med brug af etnografisk feltarbejde afdækker internationale arbejdstageres integration i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Projektet er finansieret af Ringkøbing-Skjern Kommune og Aarhus Universitet.

GOINGGLOBAL-forskningsprojektet består af:

·      Johanne Korsdal Sørensen (PI), MANTRA

·      Astrid Stampe Lovelady, Konsulent, Antropologi og MANTRA

·      Bodil Selmer, Lektor, Antropologi

·      Mikkel Rytter, Professor MSO, Antropologi

·      Pernille Bertram-Larsen, Specialestuderende Antropologi

·      Sofie Kønig Wilms, Specialestuderende Antropologi

For yderligere information om projektet, se universitetets projektside.


Yderligere information

Johanne Korsdal Sørensen,
Ph.d. i sociologi og antropologi
Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Antropologi
Mail: jks@cas.au.dk 
Mobil: +45 2130 1787

Antropologi, Forskning, Arts