Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Jacob P.B. Mortensen er ansat som adjunkt i Ny Testamente

Fra den 1. oktober 2015 er Jacob P.B. Mortensen ansat som adjunkt i NT. I forløbet vil han både fokusere på Paulus og Romerbrevet samt den litterære fortælling om Jesus i Markusevangeliet.

08.04.2016 | Ulrik Albert Vosgerau

Jacob P.B. Mortensen

"I september måned 2015 modtog jeg en individuel post.doc. bevilling fra FKK på to år. I forbindelse med modtagelsen af post.doc. bevillingen modtog jeg yderligere et års finansiering fra instituttets side, så jeg kunne ansættes som adjunkt og indgå i et adjunkt-forløb. Jeg startede dermed som adjunkt i Ny Testamente pr. 1. oktober 2015. Betingelsen for modtagelsen af det ekstra års finansiering - og dermed ansættelsen som adjunkt - var dog, at det første år af de tre år skulle anvendes (primært) på undervisning, da undervisningsbehovet på afdelingen var størst her. I den forbindelse har konturerne af det første år som adjunkt dermed tegnet sig som følger: Jeg underviser både på den teologiske kandidat-uddannelse og på den teologiske bachelor-uddannelse, jeg underviser på kandidat-uddannelsen i Dikaoni, og jeg skal til efteråret også undervise et hold professionsbachelorer fra VIA i et "Fordybelsesmodul," der vil fokusere på forskellige tematikker i den paulinske teologi.

I det første hele semester som adjunkt trækker jeg primært på arbejdet fra min ph.d.-afhandling i min undervisning. Undervisningen er derfor fokuseret på Paulus og hans brev til menigheden i Rom. Derudover indfører jeg de nye teologistuderende i de 27 nytestamentlige skrifter. I det andet hele semester som adjunkt vil undervisningen mere være fokuseret omkring den forskning, jeg skal foretage i forbindelse med mit post.doc.projekt. Her foretager jeg et skrift fra Paulus og Romerbrevet til den litterære fortælling om Jesus, specifikt Markusevangeliet. I mit arbejde med Markus vil jeg forsøge at se bort fra mere traditionelle tilgange til evangelieskriftet, der fokuserer på tidligere mundtlige eller skriftlige traditioner, der ligger til grund for skriftet. Mit udgangspunkt vil i stedet være den antikke retorik, og jeg vil undersøge, i hvor vidt omfang det vil være muligt at revurdere en traditionel forståelse af den markinske fortælling som "dårligt græsk" og i stedet finde træk, der peger på litterær kvalitet og uddannelse af forfatteren. Jeg ser meget frem til at arbejde med dette og til at undervise de studerende i hvad end, jeg måtte finde frem til.

Endelig skal jeg som en del af adjunktforløbet på adjunkt-pædagogisk kursus, så mine undervisningsmæssige kompetencer kan udvikles sideløbende med min forskning. Jeg ser meget frem til dette forløb, der både involverer holdundervisning og individuel supervision, samt specifik respons på min egen undervisning fra en adjunkt-mentor. Alt i alt er jeg instituttet meget taknemmelig for ansættelsen som adjunkt, og jeg håber, ansættelsesforløbet vil vare mange år ud i fremtiden og blive til inspiration for mange studerende."

Teologi